Tag: xe ôtô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng
Xe ôtô nhập khẩu dưới dạng quà biếu, tặng phải nộp thêm thuế thu nhập bất thường

Xe ôtô nhập khẩu dưới dạng quà biếu, tặng phải nộp thêm thuế thu nhập bất thường

26/05/2022, 06:31
Theo quy định của pháp luật về thuế, đối với xe ôtô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng, người khai hải quan phải nộp đủ các loại thuế thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng trước khi hàng hóa được thông quan và phải nộp thêm thuế thu nhập bất thường tại cơ quan thuế nội địa.
1