Tag: xử lý tổ chức
Xử lý tổ chức, cá nhân không hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công

Xử lý tổ chức, cá nhân không hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công

30/06/2022, 07:10
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân chậm trễ và không hoàn thành việc phân bổ chi tiết, giải ngân vốn đầu tư công do nguyên nhân chủ quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2022.
1