Bản tin Thuế và Cuộc sống số 80

2024-06-15 17:47:00

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 300 tỷ USD trong 5 tháng; Cảnh báo lừa đảo bằng mời cài đặt ứng dụng để giảm thuế, hoàn thuế; Chính phủ: giữa tháng 6 phải thực hiện hóa đơn điện tử trong mua bán vàng...là những nội dung chính của Bản tin Thuế và Cuộc sống số 80.