Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Petro Vietnam tồn kho hơn 24.000 tỷ đồng

Petro Vietnam tồn kho hơn 24.000 tỷ đồng

21/10/2019, 19:47
Tổng số hàng tồn kho năm 2018 của các tập đoàn, tổng công ty là 146.811 tỷ đồng, chiếm 6%/Tổng tài sản. Trong đó, đứng đầu là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) với giá trị hàng tồn kho là 24.730 tỷ đồng.
Vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp tăng 6%

Vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp tăng 6%

21/10/2019, 14:58
Tổng vốn Nhà nước đang đầu tư tại 855 doanh nghiệp là 1.533.001 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2017. Tuy nhiên, có 110/855 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh bị lỗ, chiếm 13% tổng số doanh nghiệp có vốn Nhà nước.
Những thách thức chờ tân Chủ tịch VDB Lương Hải Sinh

Những thách thức chờ tân Chủ tịch VDB Lương Hải Sinh

18/10/2019, 07:00
Ông Lương Hải Sinh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) trong bối cảnh hoạt động của ngân hàng này ngập trong nợ nần, khó khăn chống chất.
Lợi nhuận sau thuế Nhiệt điện Hải Phòng gấp 3,3 lần cùng kỳ

Lợi nhuận sau thuế Nhiệt điện Hải Phòng gấp 3,3 lần cùng kỳ

16/10/2019, 10:25
CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán HND) công bố báo cáo tài chính quý 3/2019 với nhiều thông số bất ngờ. Lãi trước thuế 639 tỷ đồng trong 9 tháng, vượt 78% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 607,4 tỷ đồng, gấp 3,3 lần lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2018.
1 2 3 4 5
Tạp chí Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp