Ông Hoàng Trung Hải vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật