TP.HCM yêu cầu rà soát, xây dựng giá cho thuê đất công