Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án điều chỉnh giá điện