Vì sao ông chủ Vuvuzela, Gogi... mỗi ngày thu hơn 12 tỷ nhưng chỉ lãi 200 triệu trong cả năm 2020?