Giá vàng miếng SJC lấy lại mốc 58 triệu đồng mỗi lượng