Hà Nội: "Người dân đã có thể dùng nước sông Đà để ăn, uống"