Nhu cầu mua sắm của người dân từ mùng 5 Tết sẽ tăng