Đề nghị xem xét lại việc miễn thuế VAT hàng hóa giá trị nhỏ qua sàn Shopee, Lazada, Tiki, TikTok