Đường dây mua bán trái phép hóa đơn: Các đối tượng trục lợi hàng trăm tỷ như thế nào?