Thị trường bảo hiểm tăng trưởng mạnh, tổng tài sản hơn 582 nghìn tỷ đồng