Chống buôn lậu, đầu cơ vàng: Thuế là công cụ hữu hiệu