Bộ Tài chính: Chưa có quy định hoàn thuế VAT cho người nước ngoài ngay tại nơi mua sắm