3 điều cốt tử giúp bà Thái Hương trở thành Anh hùng
2 tháng trước

Nữ doanh nhân Thái Hương, Nhà sáng lập – Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH vừa được trao tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.