BĐinh-02

Theo lãnh đạo Cục thuế Bình Định, với xu thế chuyển đổi số hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế thay thế phương thức thủ công đã trở thành tất yếu. Bằng nền tảng này, Cục Thuế Bình Định đã hoàn thiện được “Mô hình Quản lý thuế định hướng mở bằng công nghệ”, giúp cơ quan thuế đạt được đa mục tiêu.

Đó là số hóa toàn diện các mặt công tác quản lý thuế; đảm bảo các đối tượng, lĩnh vực và chức năng quản lý thuế vận hành trên môi trường số; thay đổi quy trình làm việc theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy Mô hình tuân thủ tự nguyện đối với doanh nghiệp: tự sửa sai và tự nguyện tuân thủ pháp luật thuế; hình thành Mô hình quản lý thuế mở, công khai toàn bộ, thu hút người dân, doanh nghiệp, các cấp chính quyền tham gia hỗ trợ công tác quản lý thuế; bảo vệ tối đa cho công chức thực thi công vụ, đặc biệt là công chức bộ phận kiểm tra, thanh tra.

Theo đó, từ năm 2020 đến nay, ngoài các ứng dụng Tổng cục Thuế đang vận hành, Cục Thuế đã tự xây dựng 22 ứng dụng phục vụ các mặt công tác quản lý thuế và quản trị nội ngành; trong đó có 16 ứng dụng giúp Cục Thuế bao quát tất cả các chức năng, nguồn thu và lĩnh vực quản lý (từ giám sát hồ sơ khai thuế, hóa đơn, hoàn thuế đến kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế; từ quản lý nợ, hộ kinh doanh, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế TNCN… đến khai thác nguồn thu lĩnh vực thương mại điện tử, giao dịch liên kết, bất động sản, lưu trú, vãng lai, xây dựng nhà ở tư nhân, khai thác khoáng sản, chiết khấu thương mại,...) và 6 ứng dụng làm tăng tính công bằng, minh bạch, bình đẳng trong nội bộ (công khai các mặt công tác từ tài chính, tổ chức cán bộ, đào tạo, kiểm tra sau đào tạo, đặc biệt là ứng dụng giám sát Phiếu nhận xét của doanh nghiệp qua công tác kiểm tra, thanh tra).

Trong chuyến thăm và làm việc tại Cục Thuế Bình Định, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã dành nhiều lời khen về việc việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu thuế của Cục Thuế

Trong chuyến thăm và làm việc tại Cục Thuế Bình Định, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã dành nhiều lời khen về việc việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu thuế của Cục Thuế

Trong đó, có Ứng dụng Bản đồ số hộ kinh doanh do Cục Thuế tự xây dựng được ví như một cuộc cách mạng đối với công tác quản lý hộ kinh doanh đã được triển khai rộng rãi trên cả nước.

Đồng thời, tại hội nghị giới thiệu các ứng dụng do 11 Cục Thuế tự xây dựng, triển khai, Cục Thuế Bình Định đóng góp đến 5/19 ứng dụng của cả nước gồm: công cụ Tổng hợp giám sát kê khai thuế (QGS); ứng dụng công tác dự toán thu (QDT); công cụ Hỗ trợ quản lý hóa đơn (QHD); công cụ nhận diện rủi ro hồ sơ khai thuế (QRR) và công cụ Cổng giao tiếp điện tử với người nộp thuế (biditax.vn). Cục Thuế Bình Định được Tổng cục Thuế tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích đột xuất, xuất sắc trong xây dựng công cụ công nghệ thông tin.

BĐinh-03

Chia sẻ về các ứng dụng, lãnh đạo Cục Thuế Bình Định cho hay, ứng dụng Bản đồ số hộ kinh doanh (Biditaxmap.vn) là ứng dụng giúp thay đổi toàn diện công tác quản lý hộ kinh doanh thông qua việc thu hút sự tham gia của toàn xã hội cùng chung tay với cơ quan Thuế trong công tác quản lý thuế với 3 khối chức năng chính: Bản đồ số hiển thị vị trí các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh lên bản đồ số; Công khai thông tin về mã số thuế, họ tên, bảng hiệu, ngành nghề kinh doanh, giấy phép kinh doanh, tình hình sử dụng hóa đơn, doanh thu, mức thuế,… và ý kiến phản hồi dựa vào số liệu quản lý hộ kinh doanh được công khai người sử dụng có thể gửi các thông tin phản ánh cho cơ quan thuế.

Ứng dụng này được triển khai tại Cục Thuế Bình Định từ năm 2021. Đến nay, số lượt truy cập bản đồ số hộ kinh doanh là 182.375 lượt với số ý kiến tham gia phản biện trên bản đồ số của người nộp thuế là 18 ý kiến; tất cả các ý kiến phản hồi của người dân trên ứng dụng Bản đồ số hộ kinh doanh đã được cơ quan thuế xử lý, trả lời đến người dân về các nội dung chính sách, công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Số hộ kinh doanh được công khai trên bản đồ số đến kỳ 09/2023 toàn tỉnh Bình Định là 37.029 hộ, trong đó: số hộ có bảng hiệu được công khai là 18.500 hộ, chiếm 50% tỉ lệ hộ kinh doanh công khai.

Bộ thuế khoán hộ kinh doanh năm 2023 so với bộ thuế khoán năm 2022 tăng 3% về số hộ (số tuyệt đối tăng 812 hộ) và tăng 4% số thuế lập bộ (số tuyệt đối tăng 446 triệu đồng/tháng).

Ứng dụng tổng hợp, giám sát hồ sơ khai thuế (QGS), theo lãnh đạo Cục Thuế, đây là ứng dụng dùng để phân tích các nguồn dữ liệu để giám sát hồ sơ khai thuế, phân tích rủi ro, cảnh báo sai phạm đến doanh nghiệp, giúp người nộp thuế tự rà soát, phát hiện những sai sót để kê khai, điều chỉnh tránh bị xử lý vi phạm hành chính. Qua khai thác dữ liệu trên ứng dụng, Cục Thuế đã khai thác tăng thu hiệu quả bình quân mỗi năm trên 650 tỷ đồng.

Ứng dụng Quản lý hóa đơn điện tử (QHD) giúp nhận dạng kịp thời, đưa ra các thông báo cảnh báo nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Khai thác nguồn thu từ lĩnh vực hóa đơn. Nhờ ứng dụng này, Cục Thuế Bình Định đã phát hiện 54 doanh nghiệp, hộ kinh doanh có dấu hiệu mua bán hóa đơn và tăng thu ngân sách 88 tỷ đồng, giảm khấu trừ 89 tỷ đồng, khiến nhiều doanh nghiệp tự rút lui khỏi thị trường, góp phần lành mạnh hóa môi trường kinh doanh.

Bên cạnh đó, với dữ liệu hóa đơn điện tử, Cục Thuế khai thác thêm nguồn thu từ điều chỉnh doanh số khoán/kê khai của hộ kinh doanh, doanh thu từ công trình/dự án, doanh thu nhận trước của các dự án bất động sản, các khoản chiết khấu thương mại, nhà thầu khai, nộp thuế thay cho Tổ chức nước ngoài (lưu trú trực tuyến), điện mặt trời mái nhà….

Ứng dụng Cục Thuế Bình Định xây dựng và triển khai sử dụng

Ứng dụng Cục Thuế Bình Định xây dựng và triển khai sử dụng

Cùng với đó, Cục Thuế Bình Định triển khai ứng dụng Quản lý rủi ro hồ sơ khai thuế (QRR giúp hỗ trợ nhận diện rủi ro về Thuế GTGT và Thuế TNDN; là cơ sở giúp cơ quan Thuế thực hiện phân tích, đánh giá lựa chọn hồ sơ khai thuế (GTGT, TNDN) có dấu hiệu rủi ro để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

Lãnh đạo Cục thuế Bình Định chia sẻ, ứng dụng Cổng giao tiếp điện tử với Người nộp thuế (Biditax.vn) là Mô hình quản lý mở với nguyên tắc “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, “Tăng cường công khai để thúc đẩy tinh thần thuế”. Đây là ứng dụng tích hợp tất cả các công cụ phục vụ đắc lực cho công tác hỗ trợ, cảnh báo, công khai trên tất cả các lĩnh vực: hóa đơn, bất động sản, khoáng sản, xây dựng, thương mại điện tử, lưu trú, nợ thuế, các sai phạm thường gặp,… và đối tượng quản lý: doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân. Ứng dụng này nâng cao tinh thần tự giác chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế, công khai, minh bạch thông tin, giúp cơ quan thuế kịp thời chấn chỉnh, hoàn thiện công tác quản lý thuế trên các lĩnh vực…

Sau 1 thời gian triển khai, Cổng giao tiếp đã có gần 1,34 triệu lượt truy cập (bình quân gần 69.000 lượt/tháng, trong khi số lượng doanh nghiệp cả tỉnh chỉ hơn 10.000 doanh nghiệp) và có đến 98,4% lượt đánh giá hài lòng, rất hài lòng. Giải thành công bài toán “tiền phòng” trong hoạt động kinh doanh bất động sản; theo đó, vừa giải quyết thông suốt thủ tục hành chính đất đai, phòng ngừa tối đa rủi ro cho công chức thuế, vừa tăng thu ngân sách hiệu quả (2022 trên 187 tỷ đồng, 10 tháng 2023 là 77 tỷ đồng).

“Với quan điểm “mọi hoạt động của cơ quan thuế đều có thể chuyển đổi số”, chuyển đổi số là liên tục và diễn ra trong mọi hoạt động, trong thời gian tới, Cục Thuế Bình Định sẽ tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện những ứng dụng sẵn có, đồng thời không ngừng nghiên cứu để xây dựng thêm nhiều ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác quản lý thuế ngày càng tốt hơn”, lãnh đạo Cục Thuế khẳng định.

Trần Nam