Nhiều sai phạm trong công tác quản lý viên chức và tài chính

Nhiều sai phạm trong công tác quản lý viên chức và tài chính

01/07/2020, 15:54
Là cơ sở đào tạo, nghiên cứu luật hàng đầu tại phía Nam, nhưng Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh liên tục bị phát hiện phạm luật. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phải nhiều lần giải quyết nhưng đến nay, câu chuyện sai phạm tại đây vẫn chưa có hồi kết.
1 2 3 4 5
Tạp chí Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp