10 gia tộc giàu nhất châu Á

10 gia tộc giàu nhất châu Á

24/08/2019, 07:33
20 gia tộc giàu nhất châu Á đang nắm trong tay tổng tài sản 450 tỷ USD, trong đó, gia tộc giàu nhất Ambani chiếm hơn 50 tỷ USD, còn hai gia tộc kế tiếp cũng sở hữu khoảng 38 tỷ USD.
1 2 3 4 5