Khánh Hòa: Công khai 229 doanh nghiệp nợ thuế

Khánh Hòa: Công khai 229 doanh nghiệp nợ thuế

01/07/2020, 05:53
Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa (Khánh Hòa) vừa công khai thông tin 229 doanh nghiệp (DN) nợ hơn 64,8 tỷ đồng tiền thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
Tốc độ tăng GDP ngành Nông nghiệp ước đạt trên 1%

Tốc độ tăng GDP ngành Nông nghiệp ước đạt trên 1%

30/06/2020, 09:06
Mức tăng trưởng 6 tháng ngành Nông nghiệp vẫn duy trì ở mức khá. Tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 1,18% so với cùng kỳ năm 2019; tốc độ tăng GDP ước đạt trên 1%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 18,8 tỷ USD, giảm 2,6% so với cùng kỳ. 
1 2 3 4 5
Tạp chí Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp