Thủ tướng: Thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, bảo đảm tăng thu, tiết kiệm chi

Thủ tướng: Thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, bảo đảm tăng thu, tiết kiệm chi

31/07/2022, 08:36
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, bảo đảm hiệu quả, tăng thu, tiết kiệm chi, điều chỉnh các công cụ chính sách một cách phù hợp thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn tài chính quốc gia.
Xuất siêu ước đạt 764 triệu USD trong 7 tháng đầu năm

Xuất siêu ước đạt 764 triệu USD trong 7 tháng đầu năm

29/07/2022, 16:20
Trong 7 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 431 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu tăng 16,1%; nhập khẩu tăng 13,6%. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 764 triệu USD.
Năm 2030: Hình thành 7 cụm liên kết ngành kinh tế biển

Năm 2030: Hình thành 7 cụm liên kết ngành kinh tế biển

28/07/2022, 10:44
Đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh thời kỳ đến năm 2030 đặt mục tiêu năm 2030 phấn đấu hình thành được khoảng 7 cụm liên kết ngành kinh tế biển; 3 - 4 trung tâm kinh tế biển mạnh hàng đầu ở Đông Nam Á.
2 3 4 5 6 7