[HỎI - ĐÁP] Hàng hóa chuyển khẩu có tính thuế GTGT hay không?

[HỎI - ĐÁP] Hàng hóa chuyển khẩu có tính thuế GTGT hay không?

20/08/2019, 08:28
Mua nguyên vật liệu ở nước ngoài rồi chuyển thẳng đến địa điểm gia công (ngoài lãnh thổ Việt Nam), sau khi ra sản phẩm hoàn thành xuất bán và chuyển thẳng đến kho của khách hàng ở nước ngoài, khi xuất hóa đơn cho khách hàng tính thuế GTGT như thế nào ?
[HỎI - ĐÁP] Giải đáp vướng mắc hóa đơn điện tử

[HỎI - ĐÁP] Giải đáp vướng mắc hóa đơn điện tử

15/07/2019, 14:31
Căn cứ các quy định nêu trên, theo nội dung câu hỏi của độc giả đề nghị hướng dẫn thực hiện trường hợp hóa đơn điện tử của các tổ chức chỉ có duy nhất ngày lập hóa đơn mà không thể hiện ngày ký và ngày gửi hóa đơn.