Đề xuất nâng cấp hai Vụ thuộc Tổng cục Thuế lên Cục

Đề xuất nâng cấp hai Vụ thuộc Tổng cục Thuế lên Cục

26/02/2020, 13:59
Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép nâng cấp Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn lên thành Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Vụ Kiểm tra nội bộ thành Cục Kiểm tra nội bộ trực thuộc Tổng cục Thuế.
Covid-19 khiến thu ngân sách giảm khoảng 40 nghìn tỷ đồng

Covid-19 khiến thu ngân sách giảm khoảng 40 nghìn tỷ đồng

18/02/2020, 20:00
Thuế tiêu thụ đặc biệt giảm 6,02%; Thuế giá trị gia tăng giảm 1,46%; Thuế thu nhập cá nhân tăng trưởng thấp nhất trong 3 năm qua... do dịch bệnh Covid-19 tác động tới thu ngân sách tại TP. Hồ Chí Minh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng dự báo, ngân sách có thể hụt thu tới 42.300 tỷ đồng.
1 2 3 4 5
Tạp chí Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp