Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tiến tới thu thuế điện tử khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

Tiến tới thu thuế điện tử khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

21/01/2021, 10:39
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu ngành Thuế tập trung quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh và khu vực ngoài quốc doanh, lĩnh vực này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro thất thu thuế; tiến tới thực hiện thu thuế điện tử đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.
VTCA trân trọng cảm ơn cơ quan thuế, Công Ty CP MISA, các doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình thi đua khen thưởng

VTCA trân trọng cảm ơn cơ quan thuế, Công Ty CP MISA, các doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình thi đua khen thưởng

21/01/2021, 07:01
Hội Tư vấn Thuế Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của Tổng cục Thuế, Cục Thuế các địa phương, Công Ty cổ phần MISA và hội viên, các doanh nghiệp đã góp phần vào sự thành công của Hội nghị Thi đua khen thưởng và Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý hành nghề Đại lý thuế.
1 2 3 4 5
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp