Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) sẽ tiếp tục phát huy các thành tựu đã đạt được, đồng thời củng cố và phát triển tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thích ứng với yêu cầu đổi mới, đảm bảo phương châm: Chuyên nghiệp – Uy tín – Tuân thủ pháp luật – Hợp tác – Phát triển. Qua đó, hoạt động của Hội ngày càng phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả.

VTCA EMAGZINE-02

Trong 5 năm qua, Hội Tư vấn thuế Việt Nam ngày càng lớn mạnh cả về tổ chức bộ máy, số lượng hội viên cũng như chất lượng hoạt động. Hội đã khẳng định là cầu nối tin cậy, vững chắc, là cánh tay nối dài của ngành Thuế đến người nộp thuế. Điều này được thể hiện rõ nét bằng uy tín của Hội trong các hoạt động: phản biện đóng góp xây dựng và hoàn thiện pháp luật thuế và công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách liên quan đến thuế được lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế ghi nhận và đánh giá cao, được lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo Chính phủ và Bộ Tài chính tặng thưởng các danh hiệu và bằng khen cao quý.

lời 2-02

Bên cạnh Văn phòng Hội hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, hỗ trợ lãnh đạo Hội trong các hoạt động chuyên môn, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp - cơ quan ngôn luận của Hội cũng đã ổn định và phát triển. Từ tháng 6/2019, Tạp chí điện tử https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/ ra đời, phản ánh kịp thời những vấn đề thời sự nóng, những thay đổi trong chính sách thuế, phí, lệ phí, tài chính… đã giúp doanh nghiệp cập nhật được những biến động của thị trường tài chính nói chung, ngành Thuế nói riêng. Qua đó, góp phần tăng cường năng lực, hiệu quả của Hội trên các lĩnh vực: tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế, thực hiện chức năng phản biện xã hội trong việc đóng góp xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về thuế.

Trong công tác phát triển hội viên, VTCA luôn xác định việc duy trì và phát triển hội viên là hoạt động sống còn của Hội. Theo đó, VTCA đã cố gắng cải tiến, nâng cao giá trị, gia tăng lợi ích hội viên: gửi bản tin thuế tuần, miễm giảm phí đào tạo để duy trì và tăng số lượng hội viên. Từ 100 hội viên sáng lập năm 2008, nay đã có 960 hội viên (trong đó 195 hội viên tập thể). 

Trích lời1-03

Chủ tịch VTCA Nguyễn Thị Cúc nhấn mạnh, phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 cần được định hướng phù hợp với các mục tiêu của Chiến lược cải cách thuế; sự phát triển của lĩnh vực đại lý thuế cần song hành với sự nghiệp của ngành Tài chính, ngành Thuế, thực hiện thành công và khẳng định vai trò của Hội trong các nhiệm vụ chính trị: đóng góp ý kiến phản biện để xây dựng và hoàn thiện chính sách, cơ chế quản lý thuế; tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, hạn chế rủi ro vi phạm, giảm chi phí tuân thủ.

Hội sẽ tiếp tục phát huy các thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, củng cố và phát triển tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thích ứng với yêu cầu đổi mới, làm cho hoạt động của Hội ngày càng thêm phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả với phương châm: Chuyên nghiệp – Uy tín – Tuân thủ pháp luật – Hợp tác – Phát triển.

Trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, VTCA đặt ra mục tiêu tổng quát như sau:

Một là, xây dựng Hội thành một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp vững mạnh; Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thuế, các Cục Thuế địa phương để phát triển hệ thống đại lý thuế trên địa bàn cả nước, xây dựng quy trình hành nghề Đại lý thuế, tạo niềm tin với doanh nghiệp, người nộp thuế, cơ quan thuế về chất lượng dịch vụ đại lý thuế.

Hai là, Hội Tư vấn thuế Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động phản biện, tham vấn xây dựng và hoàn thiện chính sách thuế, cơ chế quản lý thuế, hoàn thiện thêm một bước khung khổ pháp lý đối với linh vực hành nghề đại lý thuế; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc khó khăn trong tuân thủ pháp luật thuế của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế.

Thực hiện vai trò là cơ quan kiểm tra, giám sát về tiêu chuẩn, chất lượng hành nghề dịch vụ tư vấn thuế, hỗ trợ hội viên thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức hành nghề, quy trình hành nghề đại lý thuế; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong hoạt động nghề nghiệp; thu hút ngày càng nhiều các đại lý thuế, cá nhân có chứng chỉ hành nghề đại lý thuế đang hoạt động trở thành hội viên của Hội. Phát huy trí tuệ của BCH, hội viên trong các hoạt động của Hội. Tiếp tục phát huy vai trò là cánh tay nối dài của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế với cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế.

Ba là, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp trong nước và nước ngoài, học tập kinh nghiệp quản lý thuế, đại lý thuế. Tích cực tham gia Hội nghị thường niên Hiệp hội tư vấn thuế Châu Á Châu Đại dương góp phần quảng bá với quốc tế về hình ảnh Việt Nam, chính sách thuế, quản lý thuế, xu hướng cải cách thuế của Việt Nam, thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh vào Việt nam, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối với việc phát triển hệ thống đại lý thuế, Hội đã tích cực tham gia, góp ý trong quá trình soạn thảo, xây dựng Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Theo đó, Luật đã có riêng một chương (Chương XII) quy định về tổ chức cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế), trong đó quy định thêm rõ về chức năng, nhiệm vụ của đại lý thuế. Hội cũng đã phối hợp với Tổng cục Thuế tham gia đóng góp với Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 hướng dẫn về Quản lý hành nghề làm thủ tục về thuế; tham gia với Tổng cục Thuế định hướng phát triển hệ thống đại lý thuế trên toàn quốc, nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời nâng cao tính tuân thủ pháp luật về thuế, tăng cường hiệu lực của chính sách thuế và hiệu quả quản lý thuế.

Hệ thống đại lý thuế phát triển, góp phần tăng cường sức mạnh của Hội, phát triển hội viên, đồng thời giúp cho người nộp thuế nâng cao tuân thủ pháp luật, giảm chi phí xã hội. Từ số lượng 523 doanh nghiệp đại lý thuế được cấp phép hoạt động cuối năm 2018, tính đến hết năm 2022 đã có hơn 840 doanh nghiệp, với tổng số 2739 cá nhân có chứng chỉ hành nghề đại lý thuế đăng ký hoạt động hành nghề tại các đại lý thuế. Trong đó, có nhiều đại lý thuế (ĐLT) đã tạo dựng được thương hiệu, gắn kết chặt chẽ với Hội trong suốt quá trình hoạt động và phát triển, đã thu hút được hàng ngàn khách hàng sử dụng dịch vụ kê khai, tư vấn về thuế, mở thêm các chi nhánh đại lý thuế để triển khai cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Cụ thể như: ĐLT Trương Gia, ĐLT Thanh Hạnh, ĐLT Trọng Tín, Trí Luật, Tim Sen… tại TP. Hồ Chí Minh; ĐLT Cường Linh tại Quảng Ninh, các ĐLT TAC, FAC, Tâm Việt… tại Hà Nội.

VTCA EMAGZINE-03

Việc thực hiện vai trò phản biện xã hội thông qua tham gia, đóng góp, xây dựng chính sách, pháp luật nói chung và chính sách thuế nói riêng được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Hội. Theo đó, Hội đã tích cực tham gia xây dựng, góp ý các dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan đến chính sách thuế, quản lý thuế thông qua các Ủy ban Quốc hội (Ủy ban tài chính Ngân sách, Ủy ban Pháp luật, Ban Dân nguyện); Cục Kiểm soát thủ tục hành chính của Chính phủ; Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam, các Vụ thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, các diễn dàn doanh nghiệp. Tham gia phản biện và nhận xét hàng chục đề tài ngiên cứu khoa học liên quan đến thuế thuộc cấp Bộ của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên môi trường.  Trong đó Hội trực tiếp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu các giải pháp kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa cơ quan BHXH và cơ quan thuế”.

123-01

Bên cạnh đó, Hội đã tham gia đóng góp xây dựng, hoàn thiện chính sách thuế với tư cách là thành viên Hội đồng thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp chủ trì.

Trong quá trình hỗ trợ hội viên, các cuộc tọa đàm, hội thảo, Hội đã tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi của người nộp thuế, phản ánh về cơ quan có thẩm quyền để xem xét, nghiên cứu, hoàn thiện, để chính sách thuế thực tế đi vào cuộc sống. Với trình độ chuyên sâu, tinh thần trách nhiệm cao, công tác phản biện, xây dựng, góp ý chính sách, quản lý thuế của Hội Tư vấn Thuế VN đã mang lại hiệu quả cao. Nhiều ý kiến đóng góp, của Hội được nghiên cứu, xem xét, ghi nhận trong tiến trình xây dựng, sửa đổi hoàn thiện các văn bản pháp quy về thuế. 

Một nhiệm vụ khác cũng được VTCA hoàn thành xuất sắc trong nhiệm kỳ III, đó là công tác tuyên truyền chính sách thuế. Cụ thể, công tác tuyên truyền được triển khai theo nhiều hình thức phong phú, đa dạng như trả lời phỏng vấn, hội thảo, đối thoại, tọa đàm: lãnh đạo Hội thường xuyên trả lời trên các kênh thông tin báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử, đặc biệt là khi có thay đổi chính sách pháp luật thuế, các kỳ họp Quốc hội, những vấn đề nóng về thuế. Nội dung tuyên truyền của VTCA được đánh giá là rõ ràng, dễ hiểu, khách quan và mang tính xây dựng cao.

Trích lời-04

Cùng với việc tích cực tham gia các cuộc tọa đàm, đối thoại về thuế: đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, đối thoại giữa Bộ Tài chính, Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan với người nộp thuế, giữa VCCI và cộng đồng doanh nghiệp, Hội đã chủ động tổ chức các hội nghị, tọa đàm nhằm tập hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý, hướng tới đổi mới, hoàn thiện các chính sách pháp luật thuế, quản lý thuế.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn chính sách pháp luật thuế còn được thực hiện hiệu quả thông qua việc tổ chức các lớp/khóa đào tạo cập nhật chính sách thuế mới, phát hành sách, tài liệu hướng dẫn đối với cộng đồng doanh nghiệp và các đại lý thuế, cá nhân có chứng chỉ nghề đại lý thuế.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội mở 64 lớp đào tạo cập nhật về chính sách và quản lý thuế cho cộng đồng doanh nghiệp, các đại lý thuế và cá nhân có chứng chỉ hành nghề làm thủ tục về thuế. Hội cũng phối hợp hoặc hỗ trợ các Cục Thuế địa phương như Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai, Lào Cai, Hưng Yên... thực hiện triển khai chính sách thuế mới, đối thoại giải đáp vướng mắc cho người  nộp thuế. Đặc biệt, trong năm 2021, 2022 do ảnh hưởng của dịch Coviad – 19, Hội đã đào tạo theo hình thức trực tuyến cho hàng nghìn doanh nghiệp, doanh nhân. Nhiều buổi hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử miễn phí lên đến 1000 người tham gia/một buổi.

Trích lời-05

VTCA cũng phối hợp với Công ty CP MISA thực hiện các lớp cập nhật chính sách, trao đổi, hỗ trợ những vướng mắc trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử, chế độ kế toán, chứng từ khấu trừ thuế TNDN, khai thuế của hộ kinh doanh, lưu ý trong quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN miễn phí cho hàng nghìn doanh nghiệp, hội viên.

Đầu năm 2023, khi dịch covid-19 đã được kiểm soát, Hội đã chuyển sang đào tạo trực tiếp theo yêu cầu của cộng đồng doanh nghiệp. Riêng trong 2 Tháng đầu năm 2023 đã tổ chức các lớp tại Hà Nội, Tp HCM, Đồng Nai, Nghệ An, Nha Trang… nhằm hướng dẫn điều chỉnh sai sót về hóa đơn điện tử, giúp đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử kết nối với máy tính tiền, hướng dẫn quyết toán thuế năm 2022 và chính sách thuế mới năm 2023.

Trích lời-02

Ngoài ra, Hội cũng thực hiện tương tác, trao đổi, giải đáp thắc mắc về chính sách thuế, hóa đơn chứng từ, các thủ tục kê khai, nộp thuế … với hội viên, cộng đồng độc giả trên trang tin điện tử, fan page cũng như thông qua Tạp chí điện tử https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/. Các hoạt động này của Hội đã góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thuận tiện và đơn giản để nắm bắt được chính xác, đầy đủ các quy định về thuế, giúp tăng cường tính tuân thủ, giảm chi phí xã hội trong việc thực thi nghĩa vụ về thuế.

VTCA EMAGZINE-04

Thực hiện Nghị quyết Nhiệm kỳ 2018-2023, VTCA đã không ngừng tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế. Việc tăng cường hợp tác đối ngoại đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam với bạn bè quốc tế, đồng thời giới thiệu bước đột phá trong cải cách kinh tế, cải cách hành chính thuế của Việt Nam, trong đó có thủ tục hành chính thuế.

Năm 2022, VTCA tham dự Hội nghị Hiệp hội Tư vấn Thuế Châu Á – Châu Đại dương (AOTCA) tại Indonesia

Năm 2022, VTCA tham dự Hội nghị Hiệp hội Tư vấn Thuế Châu Á – Châu Đại dương (AOTCA) tại Indonesia

Theo đó, Hội Tư vấn thuế Việt Nam duy trì và tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Kế toán thuế công Nhật bản, Hiệp hội phổ cập và xúc tiến phương pháp kế toán ghi sổ kép tại Việt Nam (APBV) của Nhật Bản, Hiệp hội Đại lý thuế Hàn quốc, Hội Tư vấn thuế Mông cổ; Hiệp hội Tư vấn thuế Châu Á-Châu Đại dương (AOTCA) Hiệp hội Kế toán công chứng Anh, CPA Úc tại Việt Nam và các hội nghề nghiệp, tổ chức quốc tế khác.

lời 2-01

Mặt khác, hoạt động đóng góp chung cho xã hội, tăng cường an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo cũng luôn được Hội quan tâm thực hiện. Cụ thể như: Năm 2020, Hội đã cùng hội viên là các công ty kiểm toán Big4 trao cho MTTQ Thành phố Hà nội số tiền 400 triệu đồng để chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát tại Bắc Giang, Hội đã kêu gọi các UVBCH, hội viên đóng góp thêm 100 triệu đồng và thông qua Cục Thuế tỉnh Bắc Giang chuyển đến đến trung tâm cách ly dịch Covid – 19 huyện Yên Thế để chung tay hỗ trợ bệnh nhân vùng dịch. Đồng thời, Văn phòng Hội đã đóng góp cho Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19 TW tại Kho bạc nhà nước 50 triệu đồng. Năm 2022, Hội đã phối hợp Nhóm Cán bộ thuế phát động chương trình thiện nguyện “Tây Nguyên kết nối yêu thương”. Chương trình đã nhận được từ các UVBCH Hội, các hội viên, cán bộ thuế, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm là 794.300.000 đồng để xây 2 nhà nhân ái, sửa 1 nhà, xây 1 lớp học, tặng 90 xe đạp, 80 suất học bổng, 40 bộ sách giáo khoa lớp 7, xây dựng 1 khu vui chơi và ủng hộ cho 7 cán bộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Phương Lan