Nâng cao kỹ năng số cho người lao động trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Nâng cao kỹ năng số cho người lao động trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

26/09/2023, 16:07
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) bùng nổ mạnh mẽ với sự xuất hiện của robot, trí tuệ ảo, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn... cùng chất xúc tác là đại dịch Covid-19, cơ cấu việc làm trên toàn cầu đã và đang có xu hướng chuyển đổi sang tự động hóa, số hóa.
Hoàn thiện chính sách cho thuê lại lao động tại các doanh nghiệp

Hoàn thiện chính sách cho thuê lại lao động tại các doanh nghiệp

26/09/2023, 15:32
Hiện nay, cho thuê lại lao động không phải thuật ngữ mới đối với các doanh nghiệp. Đây được xem là một giải pháp hữu hiệu trong tình hình thiếu lao động cục bộ xảy ra khi doanh nghiệp chưa kịp tuyển dụng hoàn thiện nhân lực lao động.
Thúc đẩy chuyển đổi số tại thành phố Hải Phòng

Thúc đẩy chuyển đổi số tại thành phố Hải Phòng

26/09/2023, 15:30
Xác định chuyển đổi số là động lực để phát triển, Hải Phòng đặt ra các chỉ tiêu chuyển đổi số của thành phố cao hơn mặt bằng chung cả nước… Địa phương này cũng đã sẵn sàng cho công cuộc chuyển đổi số, trở thành hình mẫu của các địa phương hưởng ứng chiến lược Quốc gia về chuyển đổi số.
Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng của NTD với hàng hóa nhãn hiệu riêng của nhà bán lẻ

Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng của NTD với hàng hóa nhãn hiệu riêng của nhà bán lẻ

26/09/2023, 11:24
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng của người tiêu dùng đối với hàng hóa nhãn hiệu riêng của nhà bán lẻ Winmart. Nghiên cứu được thực hiện với 250 mẫu khảo sát với đối tượng là những người tiêu đã biết đến sản phẩm nhãn hiệu riêng của WinMart.
Vận dụng mô hình SEM trong nghiên cứu các yếu tố tác động đến hiệu quả làm việc của người lao động

Vận dụng mô hình SEM trong nghiên cứu các yếu tố tác động đến hiệu quả làm việc của người lao động

18/08/2023, 09:25
Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm phân tích sự tác động của phong cách lãnh đạo chuyển đổi, văn hóa tổ chức và môi trường làm việc đến hiệu quả công việc thông qua sự hài lòng của giảng viên và nhân viên tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thanh toán di động của người tiêu dùng

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thanh toán di động của người tiêu dùng

17/08/2023, 21:40
Bài viết dựa vào lý thuyết hành vi người tiêu dùng để tìm hiểu về ý định sử dụng thanh toán di động của học sinh, sinh viên tại tỉnh Ninh Thuận. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp nhằm góp phần nâng cao ý định sử dụng thanh toán di động của học sinh, sinh viên trong thời đại Công nghệ 4.0.
Giải pháp phát triển liên kết nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Giải pháp phát triển liên kết nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

17/08/2023, 21:29
Trên cơ sở phân tích sự hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp (nơi sử dụng nguồn nhân lực) trong việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, tác giả đưa ra một số khuyến nghị để nguồn nhân lực chất lượng được sử dụng có ích và hiệu quả cao.
Phân tích yếu tố tác động đến hiệu quả làm việc của người lao động tại các trường Đại học Tp. Hồ Chí Minh

Phân tích yếu tố tác động đến hiệu quả làm việc của người lao động tại các trường Đại học Tp. Hồ Chí Minh

19/07/2023, 13:55
Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển đổi, văn hóa tổ chức và môi trường làm việc đến hiệu quả công việc của giảng viên và nhân viên tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Phát triển bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam

Phát triển bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam

19/07/2023, 10:50
Bài viết này cung cấp các đánh giá cơ bản về bài học kinh nghiệm phát triển BHNN trên thế giới, đánh giá quá trình phát triển BHNN ở Việt Nam trong thời gian qua và trình bày quan điểm của các bên liên quan về tiềm năng phát triển BHNN trong giai đoạn tiếp theo.
Công nghệ Blockchain bước đột phá trong vần đề truy suất nguồn gốc nông sản Việt

Công nghệ Blockchain bước đột phá trong vần đề truy suất nguồn gốc nông sản Việt

19/07/2023, 10:44
Chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu của ngành nông nghiệp nước ta. Một trong các vấn đề khó khăn nhất trong chuỗi sản xuất hàng nông sản là việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Công nghệ Blockchain là một công nghệ tiên tiến trên thế giới trong việc lưu trữ, chứng minh xuất xứ hàng hóa.
1 2 3 4 5 6