Giải pháp phát triển bền vững thị trường bảo hiểm Việt Nam

Giải pháp phát triển bền vững thị trường bảo hiểm Việt Nam

26/12/2023, 14:46
Trong thời gian qua, sự phát triển của thị trường bảo hiểm đóng một vai trò quan trọng đối với sự ổn định xã hội thông qua việc góp phần nâng cao nhận thức của người dân về các yếu tố gây mất an toàn xã hội, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy sự bình đẳng xã hội, hạn chế xung đột.
Tăng năng suất lao động: Đẩy mạnh chuyển đối số, tạo việc làm số

Tăng năng suất lao động: Đẩy mạnh chuyển đối số, tạo việc làm số

22/12/2023, 15:25
Năm 2024, Quốc hội đặt mục tiêu năng suất lao động tăng 4,8 - 5,3%. Theo đó, giải pháp được xem là căn cơ nhất để đạt mục tiêu này, đồng thời thu hẹp năng suất lao động với các nước trong khu vực là đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số, tạo ra việc làm số và việc làm trong môi trường số.
Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực sang làm việc tại Nhật Bản

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực sang làm việc tại Nhật Bản

21/12/2023, 10:45
Hiện nay, số lượng người Việt Nam sinh sống làm việc tại Nhật Bản ngày càng gia tăng, đến tháng 6/2022 đã đạt 480.000 người. Cộng đồng người Việt Nam trở thành cộng đồng người nước ngoài tại Nhật lớn thứ 2, trong đó có sự đóng góp của nguồn nhân lực sang lao động và làm việc.
Giải pháp thúc đẩy hoạt động M&A doanh nghiệp start-up Việt Nam

Giải pháp thúc đẩy hoạt động M&A doanh nghiệp start-up Việt Nam

21/12/2023, 10:40
Mặc dù đã có sự quan tâm đáng kể của Chính phủ và các bộ, các ngành, song các doanh nghiệp Start-up ở Việt Nam vẫn gặp khó khăn và thách thức, kể cả năng lực huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, phát triển cơ cấu doanh nghiệp theo hướng chuẩn hóa.
Chuyển đổi số: Doanh nghiệp vượt qua thách thức, nâng cao năng lực cạnh tranh

Chuyển đổi số: Doanh nghiệp vượt qua thách thức, nâng cao năng lực cạnh tranh

16/11/2023, 14:22
Giải pháp được xem là căn cơ nhất lúc này giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức chuyển đổi số chính là sự sát cánh của Nhà nước và tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo nắm bắt kịp thời các công nghệ mới, chủ động đầu tư cải tiến công nghệ và ứng dụng những mô hình, phương thức kinh doanh mới.
Chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

16/11/2023, 13:52
Thông qua quá trình đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, internet vạn vật...có thể tạo bước nhảy vọt trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, đơn giản hóa chuỗi cung ứng và logistics, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.
Xuất khẩu sang thị trường CPTPP: Tập trung tăng năng suất, thờ ơ phát triển thương hiệu riêng

Xuất khẩu sang thị trường CPTPP: Tập trung tăng năng suất, thờ ơ phát triển thương hiệu riêng

24/10/2023, 19:43
Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng Việt Nam sang thị trường các nước CPTPP đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, giá trị mặt hàng còn khiêm tốn, tỷ lệ thị phần hiện tại chưa tương xứng với tiềm năng. Hình ảnh về thương hiệu của Việt Nam tại các thị trường này còn tương đối mờ nhạt.
1 2 3 4 5 6