Phân tích thực trạng lựa chọn điểm đến du lịch sinh thái tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

Phân tích thực trạng lựa chọn điểm đến du lịch sinh thái tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

19/06/2024, 11:13
Bài viết phân tích thực trạng lựa chọn địa điểm du lịch sinh thái Khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu của khách du lịch, qua đó nhận biết những đặc điểm loại hình du lịch du khách mong muốn trải nghiệm, đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý tại khu bảo tồn này.
Pháp lý về Blockchain tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới

Pháp lý về Blockchain tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới

24/05/2024, 14:36
Blockchain đã trở thành một chủ đề chính đối với các nhà hoạch định chính sách công trên toàn thế giới. Mặc dù công nghệ Blockchain mang tính đột phá, cách mạng và nền tảng nhưng việc ứng dụng nó ở các quốc gia khác nhau với trình độ phát triển kinh tế - xã hội khác nhau sẽ không đồng đều.
Kinh tế thủy sản Việt Nam hướng đến sự phát triển bền vững

Kinh tế thủy sản Việt Nam hướng đến sự phát triển bền vững

21/05/2024, 14:51
Ngành Thủy sản hiện nay là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam với quy mô ngày càng mở rộng. Thương hiệu thủy sản Việt Nam không chỉ được khẳng định trong nước mà còn được đón nhận bởi nhiều quốc gia trên thế giới.
Hoàn thiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước

Hoàn thiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước

25/04/2024, 10:14
Việc hoàn thiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước sẽ góp phần nâng cao hiệu quả triển khai hoạt động cho vay tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, qua đó hỗ trợ phát triển các dự án đầu tư hạ tầng, đóng góp vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
1 2 3 4 5 6