Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP niêm yết tại Việt Nam

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP niêm yết tại Việt Nam

28/06/2022, 09:47
Các NHTM Việt Nam, nhất là các NHTMCP là các trung gian tài chính đóng vai trò trung tâm kết nối các quan hệ tài chính của nền kinh tế. Bên cạnh các NHTMCP hoạt động hiệu quả, cạnh tranh mạnh mẽ, chuyển đổi số nhanh chóng và chuyên nghiệp thì không ít các NHTMCP đang hoạt động hiệu quả.
Hỗ trợ doanh nghiệp tạo lập nguồn vốn trung và dài hạn từ hoạt động tín dụng đầu tư của nhà nước

Hỗ trợ doanh nghiệp tạo lập nguồn vốn trung và dài hạn từ hoạt động tín dụng đầu tư của nhà nước

24/06/2022, 10:22
Trong cơ cấu nguồn vốn hoạt động của các doanh nghiệp, vốn trung và dài hạn là một bộ phận rất quan trọng. Đó chính là nguồn lực giúp doanh nghiệp mua sắm tài sản cố định ban đầu cũng như đầu tư mở rộng nhà xưởng, thiết bị hoặc đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
Giải pháp phát triển công nghiệp huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

Giải pháp phát triển công nghiệp huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

31/05/2022, 09:50
Theo quy hoạch, Tam Dương có 4 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích hơn 540 ha. Huyện đã hình thành và triển khai thực hiện đối với 2 cụm công nghiệp (CCN) là Hợp Thịnh và Hoàng Lâu với tổng diện diện tích gần 100 ha.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

29/05/2022, 14:30
Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã có 108 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.813,2 triệu USD. Trong đó khu vực tập trung các dự án quy mô lớn là ở huyện Phú Lộc có 10 dự án với tổng vốn đăng ký là 2.517,2 triệu USD.
Phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH&CN ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm

Phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH&CN ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm

22/04/2022, 09:37
Kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới cho thấy sự hình thành/phát triển các tổ chức trung gian (TCTG) của thị trường KH&CN có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thị trường KH&CN. Tuy nhiên, hình thành và phát triển của các TCTG của thị trường KH&CN ở mỗi nước lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Cơ sở lý luận về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Cơ sở lý luận về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

21/04/2022, 13:46
Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã và đang là chủ đề được nhiều nhà kinh tế quan tâm nghiên cứu. FDI được xem là một trong những chất xúc tác quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế ở nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển trên thế giới.
Tác động của rủi ro lên hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành gỗ tại Việt Nam

Tác động của rủi ro lên hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành gỗ tại Việt Nam

04/04/2022, 15:40
Việc nghiên cứu về chuỗi cung ứng gỗ tác động tới kết quả kinh doanh góp phần tạo cơ sở cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách có thể có những biện pháp đề ra làm tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm sử dụng trong nước cũng như xuất khẩu tới các thị trường quốc tế.
1 2 3 4 5 6