Tổ chức định giá đất - Kinh nghiệm Hàn Quốc và vận dùng vào Việt Nam

Tổ chức định giá đất - Kinh nghiệm Hàn Quốc và vận dùng vào Việt Nam

26/03/2020, 14:44
Hệ thống giá đất được công bố nhằm cung cấp thông tin về giá đất cho thị trường BĐS bằng cách điều tra và đánh giá giá đất phù hợp mà Chính phủ cho rằng là đúng đắn, nó trở thành tiêu chuẩn cho các giao dịch đất nói chung và là hệ thống được áp dụng cho các mục đích hành chính khác nhau.
Quản lý hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại thành phố Hà Nội

Quản lý hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại thành phố Hà Nội

24/03/2020, 15:21
Tăng cường quản lý nhà nước đối với thương mại điện tử (TMĐT) ở thành phố Hà Nội là nội dung quan trọng của hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho các hoạt động trao đổi, cung cấp, mua bán, xử lý thông tin giữa Nhà nước với các doanh nghiệp và nhân dân.
Dịch vụ sự nghiệp công nào được sử dụng NSNN?

Dịch vụ sự nghiệp công nào được sử dụng NSNN?

13/03/2020, 09:42
Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó quy định cụ thể tiêu chí xác định dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giải pháp ứng phó dịch Covid-19

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giải pháp ứng phó dịch Covid-19

14/02/2020, 10:22
Ưu tiên các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch; ổn định đời sống nhân dân; hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng sau khi kiểm soát, dập dịch thành công... là những giải pháp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất để ứng phó ứng phó dịch Covid-19.
Hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực BHXH trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực BHXH trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

20/12/2019, 09:00
Hiện nay, có khoảng hơn 300.000 doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chỉ có 150.000 doanh nghiệp tham gia BHXH. Như vậy, số doanh nghiệp trốn đóng BHXH là khoảng 150.000 doanh nghiệp với trên 05 triệu lao động; ngoài ra, còn có các hành vi gian lận, khai man, lập hồ sơ BHXH khống để hưởng các chế độ BHXH (BHXH Việt Nam, 2017).
Ước lượng giá trị kinh tế di sản văn hoá trong tiến trình phát triển

Ước lượng giá trị kinh tế di sản văn hoá trong tiến trình phát triển

19/12/2019, 08:43
Trong giai đoạn đầu của lịch sử lý thuyết về giá trị, giá trị trao đổi của hàng hóa được đo lường dựa vào chi phí sản xuất. Đến cuối thế kỷ 19, lý thuyết giá trị dựa trên chi phí sản xuất đã được thay thế bởi lý thuyết kinh tế dựa vào độ thỏa dụng của các cá nhân.
Quản lý rủi ro cho các dự án đầu tư phát triển đô thị

Quản lý rủi ro cho các dự án đầu tư phát triển đô thị

18/12/2019, 15:41
Quản lý rủi ro là một quá trình có hệ thống gồm xác định RR, đánh giá mức độ tác động và khả năng xuất hiện RR, phản ứng với RR. Có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau hoặc kết hợp các phương pháp để cho ra kết luận đúng đắn về RR cho dự án đầu tư phát triển đô thị.
1 2 3
Tạp chí Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp