Phát triển ngân hàng số - kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

Phát triển ngân hàng số - kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

20/11/2019, 10:05
Trong khi Online Banking/E-banking là hệ thống dịch vụ ngân hàng điện tử được tạo ra để bổ sung cho các dịch vụ trên nền tảng ngân hàng truyền thống thì Digital Banking là một loại hình ngân hàng có ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc hệ thống của một ngân hàng, từ cơ cấu tổ chức đến quy trình làm việc...
Chuyển dịch cơ cấu  kinh tế nông nghiệp Việt Nam

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Việt Nam

16/11/2019, 10:40
Bộ NN&PTNT cho biết 5 năm qua, cơ cấu nội ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Từng chuyên ngành, lĩnh vực, những sản phẩm có lợi thế và thị trường thuận lợi hơn về nhiều mặt.
Ứng dụng bảo hiểm trực tuyến đối với doanh nghiệp và khách hàng cá nhân

Ứng dụng bảo hiểm trực tuyến đối với doanh nghiệp và khách hàng cá nhân

15/11/2019, 14:19
Việc ứng dụng công nghệ trong kinh doanh bảo hiểm trở thành vấn đề thiết yếu đối với các nước trên thế giới. Tác động của việc ứng dụng công nghệ đến hoạt động triển khai kinh doanh bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm và ý định hành vi mua của khách hàng bảo hiểm là hoàn toàn khác nhau.
Nâng cao năng lực quản trị DNNN đáp ứng chuẩn mực quốc tế

Nâng cao năng lực quản trị DNNN đáp ứng chuẩn mực quốc tế

14/11/2019, 09:27
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, Đề án tái cơ cấu DNNN 2011-2015 (theo Quyết định 929/QĐ-TTg năm 2012) và Đề án cơ cấu lại DNNN 2016-2020 (theo Quyết định số 707/QĐ-TTg năm 2017) đều xác định hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đối với DNNN là một nhiệm vụ trọng tâm của cơ cấu lại khu vực DNNN.
Toàn văn báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018

Toàn văn báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018

02/11/2019, 11:06
Căn cứ quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước...
Hiệu ứng ngày trong tuần trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Hiệu ứng ngày trong tuần trên thị trường chứng khoán Việt Nam

22/10/2019, 13:53
Hiệu ứng ngày trong tuần là một hiện tượng phổ biến và đã được thử nghiệm trên nhiều thị trường phát triển như Anh, Mỹ, Úc, Nhật... đồng thời, hiện tượng này cũng đã được kiểm tra trên một số thị trường mới nổi, thị trường đang phát triển như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan...
CROWD FUNDING - Xu hướng tài trợ mới cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay

CROWD FUNDING - Xu hướng tài trợ mới cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay

22/10/2019, 09:50
Sự ra đời và phát triển của Công nghệ Tài chính Fintech trên thế giới và ở Việt Nam trong thời gian qua đã cung cấp các hình thức huy động vốn mới cho các doanh nghiệp này. Trong đó phải kể đến nền tảng Crowdfunding - được biết đến với tên “gọi vốn cộng đồng”.
Quản trị đại học tư thục không vì lợi nhuận

Quản trị đại học tư thục không vì lợi nhuận

25/09/2019, 14:45
Phát triển mô hình trường đại học tư thục không vì lợi nhuận góp phần tạo nên nền giáo dục chất lượng cao, không bị ảnh hưởng bởi thần quyền, thế quyền, hay các lợi ích đặc biệt khác. Tuy nhiên, mô hình trường này chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam, việc xây dựng mô hình quản trị còn lúng túng...
Giải pháp nâng cao sự tham gia tự nguyện bảo hiểm toàn diện trong học sinh, sinh viên tỉnh Bạc Liêu

Giải pháp nâng cao sự tham gia tự nguyện bảo hiểm toàn diện trong học sinh, sinh viên tỉnh Bạc Liêu

25/09/2019, 11:00
Bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên là loại bảo hiểm tự nguyện, qua các năm 2015, 2016, 2017 tại thị trường Bạc Liêu công ty Bảo Việt và Bảo Minh đã khai thác khá tốt nghiệp vụ này, nhưng trong thực tế khai thác nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện HSSV vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn,...
1 2
Tạp chí Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp