Giải pháp phát triển doanh nghiệp tư nhân

Giải pháp phát triển doanh nghiệp tư nhân

23/07/2020, 15:22
Ở nước ta hiện nay các doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, có đóng góp quan trọng vào tộc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, theo Sách trắng Việt Nam năm 2019, doanh nghiệp tư nhân trong nước tạo ra khoảng 42% GDP, đóng góp khoảng 30% thu ngân sách Nhà nước.
Phát triển kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Phát triển kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

20/07/2020, 13:45
Trong giai đoạn 2010 - 2017, với những cải cách về chính sách phát triển, Đà Nẵng đã vươn lên trở thành địa phương dẫn đầu khu vực về đóng góp GDP. Năm 2017, có duy nhất tỉnh Quảng Ngãi có mức tăng trưởng thấp do nhà máy Lọc dầu Dung Quất thực hiện bảo trì bảo dưỡng.
Cho vay bất hợp pháp tại Anh: Kinh nghiệm ứng xử và hàm ý khuyến nghị

Cho vay bất hợp pháp tại Anh: Kinh nghiệm ứng xử và hàm ý khuyến nghị

29/06/2020, 10:11
Cho vay bất hợp pháp là một hiện tượng tiêu cực của xã hội, trong đó người cho vay không có GPKD cấp tín dụng; đối tượng của người cho vay là những người không có khả năng tiếp cận với những khoản vay đúng chuẩn và hành vi của người cho vay thường gắn liền với những yếu tố tiêu cực của xã hội.
Báo cáo hội nghị trực tuyến về sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020

Báo cáo hội nghị trực tuyến về sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020

29/06/2020, 10:11
Vừa qua, Bộ Tài chính công bố Báo cáo Hội nghị trực tuyến về sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020. Tính đến hết ngày 24/6/2020, số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 nguồn nước ngoài của các Bộ, ngành, địa phương là 7.427 tỷ đồng...
Một số giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa DNNN

Một số giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa DNNN

23/06/2020, 16:08
Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tập trung vào những lĩnh vực then chốt, quan trọng và có hiệu quả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, cổ phần hóa DNNN là giải pháp quan trọng trong sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại DNNN giai đoạn này.
1 2 3 4 5
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp