Báo cáo tổng kết Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2022

Báo cáo tổng kết Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2022

28/12/2022, 10:56
Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước với tổng vốn chủ sở hữu chiếm gần 63% và tổng tài sản chiếm gần 65,3% so với toàn bộ DNNN trong cả nước.
Nâng cao năng lực tài chính các trường đại học ngoài công lập

Nâng cao năng lực tài chính các trường đại học ngoài công lập

21/12/2022, 10:14
Tại nhiều quốc gia trên thế giới, giáo dục đại học ngoài công lập được xem như một phần bổ sung quan trọng cho khu vực giáo dục đại học công lập. Nó có thể đáp ứng một cách hiệu quả và linh hoạt đối với những yêu cầu của người học và giới tuyển dụng.
Quản lý Thuế thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay

Quản lý Thuế thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay

19/12/2022, 14:10
Hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) trong những năm qua có sự phát triển nhanh, mạnh mẽ nên việc quản lý thuế TMĐT gặp nhiều khó khăn và thách thức khi phải nhanh chóng ban hành các chính sách thuế để kịp thời điều tiết hành vi của các bên liên quan đến thị trường TMĐT.
Giải pháp tạo động lực làm việc tại doanh nghiệp

Giải pháp tạo động lực làm việc tại doanh nghiệp

24/11/2022, 16:09
Tạo động lực làm việc cho nhân viên luôn là vấn đề quan tâm của tất cả các nhà quản lý, làm sao để nhân viên làm việc hiệu quả hơn, với nguồn tài nguyên hữu hạn của tổ chức. Sức mạnh của con người là điều mà chúng ta không thể đo đếm được.
1 2 3 4 5 6