Thẩm định giá doanh nghiệp bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền - những vấn đề đặt ra khi vận dụng ở Việt Nam

Thẩm định giá doanh nghiệp bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền - những vấn đề đặt ra khi vận dụng ở Việt Nam

19/05/2023, 15:18
Thẩm định giá (TĐG) doanh nghiệp là một công việc phức tạp bởi các yếu tố tạo nên giá trị doanh nghiệp được tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau, mỗi cách tiếp cận đưa đến phương pháp thẩm định và công cụ được sử dụng là khác nhau và cho ra kết quả khác nhau.
Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022

04/05/2023, 09:47
Bộ Công Thương đã công bố Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2022 - là tài liệu chính thức của Bộ về tình hình xuất nhập khẩu của từng nhóm mặt hàng, thị trường và công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu cùng những phân tích và dự báo cho thời kỳ tiếp theo.
Giải pháp hoàn thiện chính sách quản trị nguồn nhân lực

Giải pháp hoàn thiện chính sách quản trị nguồn nhân lực

19/04/2023, 14:38
Những năm gần đây, các doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường trong đó có thị trường lao động. Tình trạng “chảy máu chất xám”, nhân tài nhảy việc… sẽ là trở ngại cho sự phát triển doanh nghiệp.
Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

30/03/2023, 21:05
Nền kinh tế thị trường ở nước ta mặc dù có một số ưu điểm, thành tựu đạt được thì cũng tồn tại những vấn đề như thất nghiệp, lạm phát, khủng hoảng… Những tình trạng và hiện tượng đó trực tiếp hay gián tiếp đều có tác động ngược lại làm cản trở sự phát triển của xã hội, nền kinh tế.
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế

30/03/2023, 20:47
Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực du lịch ở Thừa Thiên Huế. Kết quả cho thấy, các nhân tố ảnh hưởng đến CLNNL của doanh nghiệp du lịch: 1) Chế độ làm việc của tổ chức; (2) Hoạt động tuyển dụng nhân sự; (3) Hoạt động phát triển nguồn nhân lực; (4) Lương thưởng.
Nâng cao năng lực cạnh tranh từ tạo động lực làm việc tại các NHTM

Nâng cao năng lực cạnh tranh từ tạo động lực làm việc tại các NHTM

30/03/2023, 20:39
Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất đem lại thành công cho doanh nghiệp. Thậm chí, theo các chuyên gia, kể cả khi chúng ta đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phụ thuộc khá nhiều vào máy móc thì vai trò quyết định của con người vẫn không thể phủ nhận.
Phát triển chuỗi cung ứng để cải thiện mạng lưới thương mại cho nông sản

Phát triển chuỗi cung ứng để cải thiện mạng lưới thương mại cho nông sản

30/03/2023, 14:43
Phát triển chuỗi cung ứng (CM) và cải thiện mạng lưới thương mại (TN) cho nông sản (TN-ap) được nước muốn thông qua xuất khẩu nông sản để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa. Ở Việt Nam, dù đã đạt nhiều thành tựu, nhưng các hoạt động này chưa được như kỳ vọng, còn nhiều hạn chế, yếu kém bởi nhiều nguyên nhân.
1 2 3 4 5 6