Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP niêm yết tại Việt Nam

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP niêm yết tại Việt Nam

28/06/2022, 09:47
Các NHTM Việt Nam, nhất là các NHTMCP là các trung gian tài chính đóng vai trò trung tâm kết nối các quan hệ tài chính của nền kinh tế. Bên cạnh các NHTMCP hoạt động hiệu quả, cạnh tranh mạnh mẽ, chuyển đổi số nhanh chóng và chuyên nghiệp thì không ít các NHTMCP đang hoạt động hiệu quả.
Hỗ trợ doanh nghiệp tạo lập nguồn vốn trung và dài hạn từ hoạt động tín dụng đầu tư của nhà nước

Hỗ trợ doanh nghiệp tạo lập nguồn vốn trung và dài hạn từ hoạt động tín dụng đầu tư của nhà nước

24/06/2022, 10:22
Trong cơ cấu nguồn vốn hoạt động của các doanh nghiệp, vốn trung và dài hạn là một bộ phận rất quan trọng. Đó chính là nguồn lực giúp doanh nghiệp mua sắm tài sản cố định ban đầu cũng như đầu tư mở rộng nhà xưởng, thiết bị hoặc đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
Giải pháp phát triển công nghiệp huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

Giải pháp phát triển công nghiệp huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

31/05/2022, 09:50
Theo quy hoạch, Tam Dương có 4 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích hơn 540 ha. Huyện đã hình thành và triển khai thực hiện đối với 2 cụm công nghiệp (CCN) là Hợp Thịnh và Hoàng Lâu với tổng diện diện tích gần 100 ha.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

29/05/2022, 14:30
Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã có 108 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.813,2 triệu USD. Trong đó khu vực tập trung các dự án quy mô lớn là ở huyện Phú Lộc có 10 dự án với tổng vốn đăng ký là 2.517,2 triệu USD.
Báo cáo Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

Báo cáo Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

26/05/2022, 15:02
Lũy kế từ 15/8/2017 đến 31/12/2021, toàn hệ thống các TCTD đã xử lý được 380,2 nghìn tỷ đồng nợ xấu theo Nghị quyết số 42, bằng 47,9% số nợ xấu theo Nghị quyết số 42 tại thời điểm 15/8/2017 và số nợ xấu theo Nghị quyết số 42 phát sinh mới trong thời gian Nghị quyết số 42 có hiệu lực.
Tài liệu hội thảo Giải pháp thúc đẩy quá trình CPH doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Tài liệu hội thảo Giải pháp thúc đẩy quá trình CPH doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

19/05/2022, 16:48
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiều mục tiêu cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2016 - 2020 chưa đạt được kết quả như mong muốn, còn nhiều doanh nghiệp chưa hoàn thành CPH và chưa hoàn thành thoái vốn. Tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại các doanh nghiệp sau khi CPH vẫn cao.
Tài liệu hội thảo Khai thác nguồn lực tài chính từ đất, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản

Tài liệu hội thảo Khai thác nguồn lực tài chính từ đất, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản

16/05/2022, 16:38
Hội thảo phân tích tổng quan thị trường bất động sản hiện nay và tác động của chính sách thuế đối với thị trường bất động sản, cũng như làm rõ những khó khăn trong việc xác định giá đất khi cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước và các giao dịch về đất.
Báo cáo PCI 2021

Báo cáo PCI 2021

29/04/2022, 08:38
Báo cáo PCI 2021 là ấn phẩm thứ 17 của loạt báo cáo về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh các tỉnh, thành phố tại Việt Nam dưới góc nhìn của doanh nghiệp.
Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2021

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2021

28/04/2022, 13:04
Kết thúc năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đạt 336,3 tỷ USD, tăng 19% so với năm trước. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực khi nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục tăng cao; tỷ trọng nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản và nông, thủy sản giảm.
1 2 3 4 5 6