Chuyển đổi số: Doanh nghiệp vượt qua thách thức, nâng cao năng lực cạnh tranh

Chuyển đổi số: Doanh nghiệp vượt qua thách thức, nâng cao năng lực cạnh tranh

16/11/2023, 14:22
Giải pháp được xem là căn cơ nhất lúc này giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức chuyển đổi số chính là sự sát cánh của Nhà nước và tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo nắm bắt kịp thời các công nghệ mới, chủ động đầu tư cải tiến công nghệ và ứng dụng những mô hình, phương thức kinh doanh mới.
Chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

16/11/2023, 13:52
Thông qua quá trình đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, internet vạn vật...có thể tạo bước nhảy vọt trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, đơn giản hóa chuỗi cung ứng và logistics, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.
Xuất khẩu sang thị trường CPTPP: Tập trung tăng năng suất, thờ ơ phát triển thương hiệu riêng

Xuất khẩu sang thị trường CPTPP: Tập trung tăng năng suất, thờ ơ phát triển thương hiệu riêng

24/10/2023, 19:43
Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng Việt Nam sang thị trường các nước CPTPP đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, giá trị mặt hàng còn khiêm tốn, tỷ lệ thị phần hiện tại chưa tương xứng với tiềm năng. Hình ảnh về thương hiệu của Việt Nam tại các thị trường này còn tương đối mờ nhạt.
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Tp.HCM

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Tp.HCM

24/10/2023, 14:18
Nguồn nhân lực chất lượng cao được Tp.HCM xác định là một trong những yếu tố quyết định, tăng lợi thế cạnh tranh, đẩy nhanh tốc độ phát triển, hội nhập và thu hút đầu tư. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao càng được coi trọng.
1 2 3 4 5 6