Phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững

Phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững

26/08/2019, 09:33
Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, bên cạnh khu vực kinh tế trong nước, nền kinh tế Việt Nam có FDI đã hình thành và phát triển. 30 năm thu hút FDI ở Việt Nam khẳng định khu vực FDI là một khu vực kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế - xã hội.
Giải pháp phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản

Giải pháp phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản

26/08/2019, 08:50
Khai thác thủy sản (KTTS) ở Việt Nam (VN) là một ngành kinh tế quan trọng đã được quan tâm phát triển, đặc biệt là từ sau năm 1975. Tuy nhiên, nguồn lợi thủy sản ở VN hiện nay đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt do khai thác quá mức.
Cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý thuế tại Hà Nội

Cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý thuế tại Hà Nội

23/08/2019, 14:20
Lấy sự hài lòng của người nộp thuế là mục tiêu chính để cải cách thủ tục hành chính với phương châm “Tận tâm lắng nghe - Tận tình hướng dẫn - Tận tụy giải quyết”, Cục Thuế Hà Nội thường xuyên rà soát, đánh giá lại toàn bộ các Thủ tục hành chính thuế, các bước công việc trong quá trình quản lý thuế.
Toàn văn Nghị quyết số 50-NQ/TW về FDI

Toàn văn Nghị quyết số 50-NQ/TW về FDI

22/08/2019, 16:57
Thay mặt Bộ Chính trị, ngày 20/8/2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Hội thảo Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp tại Hà Nội

Hội thảo Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp tại Hà Nội

20/05/2019, 03:33

Ngày 10/5, tại Hà Nội, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp phối hợp với Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) tổ chức Hội thảo Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp.

Công bố báo cáo tổng quan Việt Nam 2035

Công bố báo cáo tổng quan Việt Nam 2035

28/02/2017, 02:25
Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới vua Lễ công bố "Báo cáo Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ”.
1