Kinh nghiệm của Trung Quốc trong kiểm soát rủi ro hoạt động chứng khoán phái sinh và bài học cho Việt Nam

Kinh nghiệm của Trung Quốc trong kiểm soát rủi ro hoạt động chứng khoán phái sinh và bài học cho Việt Nam

12/07/2022, 14:50
Cho đến đầu năm 2022, đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong năm 2020 - 2021 và đầu năm 2022, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tiếp tục diễn biến theo chiều hướng phát triển trong bối cảnh mới.
Tăng cường quản lý thuế lĩnh vực bất động sản và tài nguyên

Tăng cường quản lý thuế lĩnh vực bất động sản và tài nguyên

05/07/2022, 09:33
Việc kê khai không kịp thời giao dịch và không đúng giá thực tế tại hợp đồng mua bán, chuyển nhượng hay trên các tờ khai xác định nghĩa vụ thuế là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này ngoài việc gây thất thu NSNN bị xử phạt theo quy định, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP niêm yết tại Việt Nam

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP niêm yết tại Việt Nam

28/06/2022, 09:47
Các NHTM Việt Nam, nhất là các NHTMCP là các trung gian tài chính đóng vai trò trung tâm kết nối các quan hệ tài chính của nền kinh tế. Bên cạnh các NHTMCP hoạt động hiệu quả, cạnh tranh mạnh mẽ, chuyển đổi số nhanh chóng và chuyên nghiệp thì không ít các NHTMCP đang hoạt động hiệu quả.
Hỗ trợ doanh nghiệp tạo lập nguồn vốn trung và dài hạn từ hoạt động tín dụng đầu tư của nhà nước

Hỗ trợ doanh nghiệp tạo lập nguồn vốn trung và dài hạn từ hoạt động tín dụng đầu tư của nhà nước

24/06/2022, 10:22
Trong cơ cấu nguồn vốn hoạt động của các doanh nghiệp, vốn trung và dài hạn là một bộ phận rất quan trọng. Đó chính là nguồn lực giúp doanh nghiệp mua sắm tài sản cố định ban đầu cũng như đầu tư mở rộng nhà xưởng, thiết bị hoặc đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
Giải pháp phát triển công nghiệp huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

Giải pháp phát triển công nghiệp huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

31/05/2022, 09:50
Theo quy hoạch, Tam Dương có 4 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích hơn 540 ha. Huyện đã hình thành và triển khai thực hiện đối với 2 cụm công nghiệp (CCN) là Hợp Thịnh và Hoàng Lâu với tổng diện diện tích gần 100 ha.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

29/05/2022, 14:30
Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã có 108 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.813,2 triệu USD. Trong đó khu vực tập trung các dự án quy mô lớn là ở huyện Phú Lộc có 10 dự án với tổng vốn đăng ký là 2.517,2 triệu USD.
Báo cáo Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

Báo cáo Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

26/05/2022, 15:02
Lũy kế từ 15/8/2017 đến 31/12/2021, toàn hệ thống các TCTD đã xử lý được 380,2 nghìn tỷ đồng nợ xấu theo Nghị quyết số 42, bằng 47,9% số nợ xấu theo Nghị quyết số 42 tại thời điểm 15/8/2017 và số nợ xấu theo Nghị quyết số 42 phát sinh mới trong thời gian Nghị quyết số 42 có hiệu lực.
Tài liệu hội thảo Giải pháp thúc đẩy quá trình CPH doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Tài liệu hội thảo Giải pháp thúc đẩy quá trình CPH doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

19/05/2022, 16:48
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiều mục tiêu cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2016 - 2020 chưa đạt được kết quả như mong muốn, còn nhiều doanh nghiệp chưa hoàn thành CPH và chưa hoàn thành thoái vốn. Tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại các doanh nghiệp sau khi CPH vẫn cao.
1 2 3 4 5 6