Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Quản trị đại học tư thục không vì lợi nhuận

Quản trị đại học tư thục không vì lợi nhuận

25/09/2019, 14:45
Phát triển mô hình trường đại học tư thục không vì lợi nhuận góp phần tạo nên nền giáo dục chất lượng cao, không bị ảnh hưởng bởi thần quyền, thế quyền, hay các lợi ích đặc biệt khác. Tuy nhiên, mô hình trường này chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam, việc xây dựng mô hình quản trị còn lúng túng...
Giải pháp nâng cao sự tham gia tự nguyện bảo hiểm toàn diện trong học sinh, sinh viên tỉnh Bạc Liêu

Giải pháp nâng cao sự tham gia tự nguyện bảo hiểm toàn diện trong học sinh, sinh viên tỉnh Bạc Liêu

25/09/2019, 11:00
Bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên là loại bảo hiểm tự nguyện, qua các năm 2015, 2016, 2017 tại thị trường Bạc Liêu công ty Bảo Việt và Bảo Minh đã khai thác khá tốt nghiệp vụ này, nhưng trong thực tế khai thác nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện HSSV vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn,...
Bất cập của Nghị định 83/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Bất cập của Nghị định 83/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

24/09/2019, 08:37
Về thuế, phí hiện nay chiếm khoảng 49-51% giá bán xăng dầu. Hiện mức thuế trong một lít xăng của chúng ta quá cao so với nhiều nước đặc biệt là thuế môi trường. Điều này cơ quan chức năng cần nhận thức rõ, cần có sự điều chỉnh lại.
Cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn tại Việt Nam

Cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn tại Việt Nam

17/09/2019, 13:57
Thực tiễn gần 20 năm thực hiện chủ trương CPH đã khẳng định, CPH là quá trình đa dạng hóa chủ sở hữu đối với DNNN nhằm thu hút các nguồn vốn và kinh nghiệm tổ chức sản xuất từ các nhà đầu tư và người lao động, phát huy quyền tự chủ kinh doanh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của DN...
Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại ở tỉnh Hải Dương

Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại ở tỉnh Hải Dương

17/09/2019, 09:33
Nông nghiệp Việt Nam còn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực, tạo việc làm và thu nhập cho khoảng 65% dân cư, là nhân tố quyết định xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế và ổn định chính trị - xã hội của đất nước.
Đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với doanh nghiệp dệt may

Đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với doanh nghiệp dệt may

29/08/2019, 13:57
Dệt may là ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn, thu hút đông đảo lực lượng lao động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh nghề nghiệp cũng như an toàn lao động. Điều này đòi hỏi, công tác an toàn, vệ sinh lao động ngành dệt may cần được Nhà nước và doanh nghiệp quan tâm đúng mức.
Phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững

Phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững

26/08/2019, 09:33
Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, bên cạnh khu vực kinh tế trong nước, nền kinh tế Việt Nam có FDI đã hình thành và phát triển. 30 năm thu hút FDI ở Việt Nam khẳng định khu vực FDI là một khu vực kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế - xã hội.
Giải pháp phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản

Giải pháp phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản

26/08/2019, 08:50
Khai thác thủy sản (KTTS) ở Việt Nam (VN) là một ngành kinh tế quan trọng đã được quan tâm phát triển, đặc biệt là từ sau năm 1975. Tuy nhiên, nguồn lợi thủy sản ở VN hiện nay đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt do khai thác quá mức.
Cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý thuế tại Hà Nội

Cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý thuế tại Hà Nội

23/08/2019, 14:20
Lấy sự hài lòng của người nộp thuế là mục tiêu chính để cải cách thủ tục hành chính với phương châm “Tận tâm lắng nghe - Tận tình hướng dẫn - Tận tụy giải quyết”, Cục Thuế Hà Nội thường xuyên rà soát, đánh giá lại toàn bộ các Thủ tục hành chính thuế, các bước công việc trong quá trình quản lý thuế.
Toàn văn Nghị quyết số 50-NQ/TW về FDI

Toàn văn Nghị quyết số 50-NQ/TW về FDI

22/08/2019, 16:57
Thay mặt Bộ Chính trị, ngày 20/8/2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam

Quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam

22/08/2019, 15:14
Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam phải thường xuyên đối diện với rủi ro tài chính. Thế nhưng, quản trị rủi ro tài chính của các doanh nghiệp vẫn chưa được quan tâm đúng mức.
1
Tạp chí Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp