Hoàn thiện công tác tài chính công đoàn

Hoàn thiện công tác tài chính công đoàn

25/10/2020, 15:00
Để công tác tài chính công đoàn công khai, minh bạch và ngày càng hiệu quả, bài viết cập nhật thực trạng tài chính công đoàn, một số nội dung của dự thảo Luật Công đoàn năm 2012, qua đó đề xuất giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Báo cáo công tác năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước

Báo cáo công tác năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước

22/10/2020, 15:35
Kiểm toán Nhà nước (KTNN) xác định nhiệm vụ năm 2020 là tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của KTNN và phát huy vai trò KTNN là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.
Báo cáo của Chính phủ về giám sát và chất vấn về xây dựng khóa XIV

Báo cáo của Chính phủ về giám sát và chất vấn về xây dựng khóa XIV

13/10/2020, 14:26
Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII về lĩnh vực xây dựng, Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 và Nghị quyết số 83/2019/QH14.
Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào DN và QLTC đối với DNNN (tiếp)

Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào DN và QLTC đối với DNNN (tiếp)

05/10/2020, 13:46
Đối với DN hoạt động trong các lĩnh vực khác phải kiên quyết thực hiện sắp xếp, chuyển đổi và Nhà nước không cần thiết phải tham gia nắm giữ cổ phần, phần vốn góp nhằm xóa bỏ hoàn toàn sự can thiệp hành chính của cơ quan quản lý nhà nước vào DN với tư cách là CSH vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Sự phát triển về quy định pháp luật của cơ chế giám sát ngân hàng trong khu vực EU

Sự phát triển về quy định pháp luật của cơ chế giám sát ngân hàng trong khu vực EU

04/10/2020, 15:15
Ngân hàng Trung ương châu Âu đã khám phá được những thách thức khác nhau trong các phát triển lập pháp mới được đề xuất và thực hiện dưới sự giám sát của Ủy ban châu Âu. Bài viết đã nhấn mạnh rằng hai trụ cột chính của Liên minh ngân hàng EU là SSM và SRM đang đối mặt với một số thách thức.
Cơ sở phát triển của tín dụng phi chính thức

Cơ sở phát triển của tín dụng phi chính thức

30/09/2020, 16:19
Đây là nguồn thu quan trọng nhất của hoạt động tội phạm có tổ chức, bên cạnh nguồn thu từ đánh bạc. Các khoản thanh toán phải được trả vào ngày giờ xác định, sự chậm trễ trong việc trả nợ có thể sẽ dẫn đến một mức lãi suất cao hơn thậm chí là sự truy đòi gắt gao.
Diễn biến giá dầu thô trong hơn 10 năm qua và dự báo xu hướng trong thời gian tới

Diễn biến giá dầu thô trong hơn 10 năm qua và dự báo xu hướng trong thời gian tới

28/09/2020, 10:19
Nói đến dầu thô là không thể không nhắc đến tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC. OPEC được thành lập với mục đích chính là điều tiết thị trường dầu thô thông qua việc điều tiết sản lượng của các nước thành viên và thuyết phục các nước bên ngoài nhóm cùng thực hiện nếu có thể.
Toàn văn Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Toàn văn Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

15/09/2020, 08:39
Theo báo cáo, đối với vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng nói chung, đã có 2.584 việc đã thi hành xong (chiếm 61,95% tổng số việc có điều kiện thi hành) tăng 1.782 việc, 222% so với 9 tháng năm 2019, với số tiền là 11.390.471.192.000 đồng.
1 2 3 4 5
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp