Báo cáo Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

Báo cáo Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

26/05/2022, 15:02
Lũy kế từ 15/8/2017 đến 31/12/2021, toàn hệ thống các TCTD đã xử lý được 380,2 nghìn tỷ đồng nợ xấu theo Nghị quyết số 42, bằng 47,9% số nợ xấu theo Nghị quyết số 42 tại thời điểm 15/8/2017 và số nợ xấu theo Nghị quyết số 42 phát sinh mới trong thời gian Nghị quyết số 42 có hiệu lực.
Tài liệu hội thảo Giải pháp thúc đẩy quá trình CPH doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Tài liệu hội thảo Giải pháp thúc đẩy quá trình CPH doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

19/05/2022, 16:48
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiều mục tiêu cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2016 - 2020 chưa đạt được kết quả như mong muốn, còn nhiều doanh nghiệp chưa hoàn thành CPH và chưa hoàn thành thoái vốn. Tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại các doanh nghiệp sau khi CPH vẫn cao.
Tài liệu hội thảo Khai thác nguồn lực tài chính từ đất, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản

Tài liệu hội thảo Khai thác nguồn lực tài chính từ đất, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản

16/05/2022, 16:38
Hội thảo phân tích tổng quan thị trường bất động sản hiện nay và tác động của chính sách thuế đối với thị trường bất động sản, cũng như làm rõ những khó khăn trong việc xác định giá đất khi cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước và các giao dịch về đất.
Báo cáo PCI 2021

Báo cáo PCI 2021

29/04/2022, 08:38
Báo cáo PCI 2021 là ấn phẩm thứ 17 của loạt báo cáo về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh các tỉnh, thành phố tại Việt Nam dưới góc nhìn của doanh nghiệp.
Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2021

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2021

28/04/2022, 13:04
Kết thúc năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đạt 336,3 tỷ USD, tăng 19% so với năm trước. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực khi nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục tăng cao; tỷ trọng nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản và nông, thủy sản giảm.
Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an đấu tranh tội phạm chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp

Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an đấu tranh tội phạm chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp

14/04/2022, 09:57
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 3/2022. Trong đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến tín dụng đen, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.
Báo cáo tài chính năm 2020 của doanh nghiệp FDI

Báo cáo tài chính năm 2020 của doanh nghiệp FDI

07/04/2022, 15:19
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển đầu tư, chuyển giao công nghệ và quản trị tốt ở Việt Nam. Đóng góp đối với NSNN của khối này năm 2020 là 206.088 tỷ đồng (giảm 2,88% so với năm 2019).
Báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2021

Báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2021

03/04/2022, 20:23
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh nhằm ghi lại bức tranh pháp luật kinh doanh của Việt Nam trong năm 2021.
Tài liệu Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với DNNN

Tài liệu Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với DNNN

25/03/2022, 09:27
Lũy kế giai đoạn 2016 - 2020, đã có 180 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 489.690 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 233.792 tỷ đồng.
Những điểm mới về quyết toán thuế TNDN năm 2021

Những điểm mới về quyết toán thuế TNDN năm 2021

22/03/2022, 09:17
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức thực hiện tốt việc kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của kỳ tính thuế TNDN năm 2021,ngành thuế lưu ý tới người nộp thuế một số nội dung cụ thể liên quan đến xác định giao dịch liên kết, khấu trừ các chi phí liên quan đến cách ly y tế, xét nghiệm Covid-19.
1 2 3 4