Báo cáo tổng kết Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2022

Báo cáo tổng kết Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2022

28/12/2022, 10:56
Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước với tổng vốn chủ sở hữu chiếm gần 63% và tổng tài sản chiếm gần 65,3% so với toàn bộ DNNN trong cả nước.
Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

22/10/2022, 07:39
Chính phủ vừa có Báo cáo Quốc hội về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. Chính phủ nhận định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, có nhiều mặt cao hơn năm trước.
Báo cáo tóm tắt công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Báo cáo tóm tắt công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

28/09/2022, 15:50
Năm 2022, các cơ quan điều tra trong Công an đã thụ lý điều tra 637 vụ án, 1.366 bị can phạm tội về tham nhũng, trong đó khởi tố mới 389 vụ, 847 bị can (tăng 107 vụ, 311 bị can so với cùng kỳ năm trước), đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 309 vụ, 721 bị can.
Báo cáo Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

Báo cáo Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

26/05/2022, 15:02
Lũy kế từ 15/8/2017 đến 31/12/2021, toàn hệ thống các TCTD đã xử lý được 380,2 nghìn tỷ đồng nợ xấu theo Nghị quyết số 42, bằng 47,9% số nợ xấu theo Nghị quyết số 42 tại thời điểm 15/8/2017 và số nợ xấu theo Nghị quyết số 42 phát sinh mới trong thời gian Nghị quyết số 42 có hiệu lực.
Tài liệu hội thảo Giải pháp thúc đẩy quá trình CPH doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Tài liệu hội thảo Giải pháp thúc đẩy quá trình CPH doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

19/05/2022, 16:48
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiều mục tiêu cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2016 - 2020 chưa đạt được kết quả như mong muốn, còn nhiều doanh nghiệp chưa hoàn thành CPH và chưa hoàn thành thoái vốn. Tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại các doanh nghiệp sau khi CPH vẫn cao.
Tài liệu hội thảo Khai thác nguồn lực tài chính từ đất, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản

Tài liệu hội thảo Khai thác nguồn lực tài chính từ đất, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản

16/05/2022, 16:38
Hội thảo phân tích tổng quan thị trường bất động sản hiện nay và tác động của chính sách thuế đối với thị trường bất động sản, cũng như làm rõ những khó khăn trong việc xác định giá đất khi cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước và các giao dịch về đất.
1 2 3 4 5