4 kiến nghị của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đối với nền kinh tế

27/06/2024, 15:01

TCDN - Phát triển thị trường vàng ổn định và bền vững; Tăng cường chất lượng điều hành chính sách tài khóa - tiền tệ; Mô hình tín dụng xanh hướng tới nền kinh tế xanh bền vững... là những chủ đề quan trọng của nền kinh tế được Trường Đại học Kinh tế Quốc dân kiến nghị trong Quý 2/2024.

Screenshot (87)

Đối với nhóm chủ đề phát triển thị trường vàng ổn định và bền vững, nhóm nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định, trong khoảng 20 năm trở lại đây, Chính phủ và các bộ, ban ngành đã liên tục thay đổi các chính sách quản lý liên quan đến thị trường vàng để vận hành và điều tiết thị trường một cách hiệu quả, đảm bảo biến động của giá vàng không ảnh hưởng đến tỷ giá, thị trường ngoại hối và sự ổn định kinh tế vĩ mô.

Đặc biệt, trong các chính sách đã ban hành, Nghị định 24/2012/NĐ-CP được đánh giá là văn bản toàn diện nhất, góp phần cơ cấu và tổ chức lại toàn bộ thị trường vàng Việt Nam dưới sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước.

Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng của Chính phủ ban hành đã góp phần giải quyết những tồn đọng và bất cập của chính sách quản lý thị trường vàng tại thời điểm đầu những năm 2000, khi thị trường này còn nhiều diễn biễn phức tạp. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm áp dụng cùng với những biến chuyển không ngừng của nền kinh tế, mục đích sử dụng hay đầu tư vàng của người dân cũng đã thay đổi, đòi hỏi nhà nước cần có những biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thị trường vàng thông qua việc điều chỉnh những điểm chưa phù hợp của Nghị định trong bối cảnh thời đại mới.

Xem chi tiết nội dung kiến nghị tại đây.

PV
Bạn đang đọc bài viết 4 kiến nghị của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đối với nền kinh tế tại chuyên mục Tài liệu tham khảo của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan