Tài liệu Tọa đàm Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

28/09/2023, 15:43

TCDN - Sau 5 năm, 19 tập đoàn, tổng công ty chuyển về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, thể hiện được vai trò nòng cốt trong một số ngành, lĩnh vực đồng thời đóng góp đáng kể vào nguồn thu của ngân sách nhà nước.

hsh-9417

Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, sau 5 năm thành lập (29/9/2018 - 29/9/2023), 19 tập đoàn, tổng công ty chuyển về Ủy ban Quản đã đạt được nhiều thành tựu.

So với năm 2018 (bắt đầu chuyển về Ủy ban), tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất tăng từ 1 triệu 055 nghìn tỷ đồng lên 1 triệu 154 nghìn tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất tăng từ 2 triệu 360 nghìn tỷ đồng lên 2 triệu 491 nghìn tỷ đồng (chiếm tỷ lệ khoảng 63% tổng vốn chủ sở hữu và 65% tổng tài sản của DNNN trong cả nước).

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt được hàng năm có sự tăng trưởng. Năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất đạt 1 triệu 871 nghìn tỷ đồng (năm 2021 đạt 1 triệu 381 nghìn tỷ đồng), tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 103.310 tỷ đồng (năm 2021 đạt 102.652 tỷ đồng), tổng giá trị nộp ngân sách nhà nước hợp nhất đạt 227.990 tỷ đồng (năm 2021 đạt 217.781 tỷ đồng).

Đánh giá chung sau 5 năm chuyển về Ủy ban, ông Hồ Sỹ Hùng cho rằng, 19 tập đoàn, tổng công ty đều sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển liên tục, ổn định. Các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trong nhiều ngành, lĩnh vực, góp phần bảo đảm các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô. Xây dựng, phát triển hệ thống kết nối hạ tầng, đảm bảo nhu cầu giao thông vận tải cho đời sống nhân dân, nhu cầu thông tin liên lạc, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển xã hội số, chính phủ số và nền kinh tế số.

Đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển, tạo động lực phát triển cho các ngành và cả nền kinh tế; tạo nguồn thu đáng kể cho NSNN; Giải quyết việc làm, thực hiện chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng người lao động. Đồng thời, thực hiện một số nhiệm vụ chính trị - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng.

“19 tập đoàn, tổng công ty tăng trưởng tốt, có hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội, qua đó cho thấy việc tách bạch chức năng đại diện chủ sở hữu và chức năng quản lý nhà nước là phù hợp”, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẳng định.

Xem tài liệu tọa đàm tại đây.

Thu Hà
Bạn đang đọc bài viết Tài liệu Tọa đàm Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tại chuyên mục Tài liệu tham khảo của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan