Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

10/08/2023, 19:13

TCDN - Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc đã chủ động, quyết liệt, xác định trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ủy ban đã xây dựng và ban hành, phê duyệt chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án của Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty; thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với 19 tập đoàn, tổng công ty được giao quản lý.

Ủy ban đã chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư góp phần thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, bảo đảm cung cấp các mặt hàng thiết yếu, các cân đối lớn cho nền kinh tế, đặc biệt là điện, than, khí và xăng dầu. Ủy ban phối hợp với Bộ Công Thương làm việc, chỉ đạo 3 tập đoàn năng lượng (EVN, PVN, TKV) tăng cường phối hợp, kết hợp trong công tác đảm bảo điện, đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất điện...

19 tập đoàn, tổng công ty đã đẩy mạnh đầu tư phát triển, trong đó nhiều dự án lớn, quan trọng có tính kết nối, lan tỏa, tạo tiền đề và động lực cho phát triển các ngành, lĩnh vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của cả nước; đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, viễn thông, CNTT và chuyển đổi số. Ước tính giá trị giải ngân vốn đầu tư 6 tháng là 59.500 tỷ đồng.

Một số dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ như: Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng, 51 công trình lưới điện 110-500kV, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, chuỗi dự án khí - điện Lô B, dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án LNG Thị Vải, các dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3, 4…

Báo cáo chi tiết xem tại đây.

PV
Bạn đang đọc bài viết Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại chuyên mục Tài liệu tham khảo của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan