Tag: Tổng công ty
19 tập đoàn, tổng công ty nộp ngân sách bao nhiêu?

19 tập đoàn, tổng công ty nộp ngân sách bao nhiêu?

13/01/2021, 10:51
Năm 2020, tổng doanh thu của 19 doanh nghiệp ước đạt 767.844 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế của 19 doanh nghiệp ước đạt 21.068 tỷ đồng; tổng nộp ngân sách của 17/19 doanh nghiệp ước đạt 56.387 tỷ đồng, bằng 112% so với kế hoạch năm 2020.
Thủ tướng: Không đầu tư phát triển sẽ thua ngay trên sân nhà

Thủ tướng: Không đầu tư phát triển sẽ thua ngay trên sân nhà

17/01/2020, 08:44
"Nếu không đầu tư phát triển sẽ thua cuộc ngay trên sân nhà, trong khi đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giải ngân đến 20 tỷ USD, còn các dự án đầu tư phát triển của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước lại không đạt tiến độ".
TP HCM chỉ đạo DNNN rút vốn đầu tư ngoài ngành

TP HCM chỉ đạo DNNN rút vốn đầu tư ngoài ngành

22/11/2019, 16:32
UBND TP vừa yêu cầu các Tổng Công ty 100% vốn nhà nước thuộc UBND TP căn cứ danh mục chuyển nhượng vốn theo phương án cơ cấu lại giai đoạn 2018 - 2020 của Tổng Công ty đã được duyệt tiến hành rút vốn khỏi lĩnh vực đầu tư ngoài ngành.
1