“Siêu Ủy ban” gỡ khó cho 10 dự án lớn, vốn 259 nghìn tỷ đồng

26/12/2022, 16:00

TCDN - Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, sau hơn 4 năm, nhiều dự án đầu tư được tháo gỡ khó khăn, triển khai thực hiện, điển hình 10 dự án lớn, quan trọng, đã chậm tiến độ từ nhiều năm, với tổng mức đầu tư 259 ngàn tỷ đồng được triển khai thực hiện.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, sau hơn 4 năm thành lập và hoạt động, Ủy ban Quản ý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có những kết quả khả quan.

Thứ nhất, đã tách chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp của 5 Bộ để các bộ tập trung nhiệm vụ quản lý nhà nước; đảm bảo việc ban hành cơ chế, chính sách pháp luật kịp thời, hiệu quả và nâng cao chất lượng thực hiện quản lý nhà nước.

Thứ hai, hình thành một cơ quan chuyên trách thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với vốn nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động trong 16 ngành, lĩnh vực quan trọng, then chốt của nền kinh tế. Bước đầu tập trung, thống nhất và nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả của cơ quan chuyên trách.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Mô hình cơ quan chuyên trách là cơ quan nhà nước bảo đảm được vai trò của nhà nước trong việc chỉ đạo doanh nghiệp nhà nước vừa bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội.

Cơ bản khắc phục được tình trạng một số công việc thuộc trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa được thực hiện đầy đủ, tồn đọng qua nhiều năm (phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện, đánh giá xếp loại doanh nghiệp, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý doanh nghiệp, quy chế tài chính, phê duyệt báo cáo tài chính, công tác cán bộ, thoái vốn, cổ phần hóa...). Đến nay, Uỷ ban đã hoàn thành xử lý hầu hết 259 công việc thuộc trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp các Bộ còn xử lý dở dang, tồn đọng qua nhiều thời kỳ.

Thứ ba, tiếp nhận và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương; đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo để báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị đồng ý chủ trương: đưa 5 dự án, doanh nghiệp ra khỏi diện theo dõi của Ban Chỉ đạo, giao doanh nghiệp chủ động xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật (năm 2021); 3 dự án, doanh nghiệp sản xuất phân bón được cơ cấu nợ vay để tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo dòng tiền trả nợ ngân hàng, cung ứng sản phẩm phân bón ra thị trường, tạo công ăn việc làm cho người lao động… Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương hướng xử lý đối với các dự án, doanh nghiệp còn lại.

Thứ tư, đề cao nguyên tắc tuân thủ pháp luật và bảo toàn, phát triển vốn nhà nước; tăng cường giám sát tài chính doanh nghiệp; giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc triển khai các dự án đầu tư lớn, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

Nhiều dự án đầu tư được tháo gỡ khó khăn, triển khai thực hiện, điển hình 10 dự án lớn, quan trọng, đã chậm tiến độ từ nhiều năm, với tổng mức đầu tư 259 ngàn tỷ đồng được triển khai thực hiện: Dự án Thăm dò khai thác dầu khí 4 lô tại Khu tự trị Nhenhexky - LB Nga, Dự án Nhà máy điện Hòa Bình mở rộng, Dự án Nhà máy điện Ialy mở rộng, Dự án Nhà máy điện Ô Môn IV, Dự án đường đây 500 KV Vân Phong, Vĩnh Tân, Dự án khai thác hầm lò dưới mức 150 Mỏ than Mạo Khê, Dự án thành phần 3 Cảng HKQT Long Thành, Dự án Nhà ga hành khách T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, Dự án mở rộng nhà ga hành khách Cảng HKQT Nội Bài….; tháo gỡ khó khăn để tiếp tục thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Ủy ban, kết quả hoạt động của 19 tập đoàn, tổng công ty sau 4 năm chuyển về Ủy ban không bị gián đoạn; hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển liên tục, ổn định, hoàn thành kế hoạch hàng năm; tổng giá trị vốn nhà nước được bảo toàn, phát triển; tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, giá trị vốn đầu tư phát triển thực hiện và thu nhập bình quân của người lao động tăng lên; tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trong một số ngành, lĩnh vực, góp phần bảo đảm các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô; góp phần xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; tạo động lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế.

Tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch giao cho công ty mẹ của 19 tập đoàn, tổng công ty năm 2022 đạt được như sau: Tổng doanh thu ước đạt 1.123.334 tỷ đồng (bằng 114% kế hoạch và 133% so với năm 2021); trừ EVN có lỗ đột biến[1] do nguyên nhân khách quan (không được tăng giá điện), tổng lợi nhuận trước thuế của 18 tập đoàn, tổng công ty ước đạt 39.219 tỷ đồng (bằng 173% kế hoạch và bằng 117% so với năm 2021). Trong đó, 15/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu; 17/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế; 16/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách nhà nước.

Ông Nguyễn Hoàng Anh khẳng định, những kết quả nêu trên đã khẳng định chủ trương thành lập Ủy ban hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với tính chất, đặc điểm, vị trí vai trò của doanh nghiệp nhà nước và quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước của Đảng và nhà nước.

"Việc tiếp tục phát huy mô hình Ủy ban là cơ quan thuộc Chính phủ như Kết luận số 40-TB/TW của Bộ Chính trị là hết sức cần thiết, theo đó chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cho Ủy ban cần xem xét hoàn thiện để phù hợp hơn với mô hình, điều kiện thực tế của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và hệ thống thể chế, pháp luật có liên quan", Chủ tịch Ủy ban cho hay.

Theo đó, trong thời gian tới, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ tập trung hơn nữa vào công tác định hướng xây dựng và phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển của doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả đối với doanh nghiệp trong việc thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển; bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Nhà nước giao; làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp; công tác cán bộ quản lý chủ chốt của doanh nghiệp theo quy định.

Đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh quy định của Luật số 69/2014/QH13 để đẩy mạnh phân công, phân cấp cho Ủy ban và các doanh nghiệp được giao quản lý để tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm được giao.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết “Siêu Ủy ban” gỡ khó cho 10 dự án lớn, vốn 259 nghìn tỷ đồng tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan