Ông Nguyễn Cảnh Toàn giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

16/08/2023, 06:59
báo nói -

TCDN - Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch đơn vị này.

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 956/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Toàn, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn sinh năm 1976, quê quán Nghệ An, chuyên viên cao cấp, Thạc sỹ quản trị nguồn nhân lực, Cao cấp lý luận chính trị.

Tân Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Cảnh Toàn.

Tân Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Cảnh Toàn.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ông Toàn là Ủy viên ban cán sự Đảng, Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong quá trình công tác, ông Toàn đã kinh qua các chức vụ và vị trí công tác tại một số Vụ tham mưu của Cơ quan kiểm toán nhà nước trước khi được điều động, bổ nhiệm Phó vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương.

Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc Chính phủ được giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu tập trung vào hai mảng công tác lớn về: quản lý dòng vốn và quản lý nhân sự tại doanh nghiệp nhà nước.

PV
Bạn đang đọc bài viết Ông Nguyễn Cảnh Toàn giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Báo cáo tổng kết Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2022
Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước với tổng vốn chủ sở hữu chiếm gần 63% và tổng tài sản chiếm gần 65,3% so với toàn bộ DNNN trong cả nước.