Báo cáo cổ phần hóa, thoái vốn tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023

28/09/2023, 15:52

TCDN - Trong 09 tháng đầu năm 2023, các đơn vị tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa theo phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022.

C6028E49-F28A-4EBE-B62E-C6F27C8D5A6E

Theo báo cáo của Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính, lũy kế năm 2021 - 2022, số thu từ bán vốn nhà nước của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đã nộp về NSNN năm 2021 là 1.000 tỷ đồng, Bộ Tài chính đã tất toán các tài khoản của Quỹ tại Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước ngày 10/05/2022; số thu từ bán vốn nhà nước năm 2022 là 3.848 tỷ đồng (trong đó thu của NSTW là 2.511 tỷ đồng, thu của NSĐP là 1.338 tỷ đồng).

Trên cơ sở tổng hợp số liệu của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài chính đã có công văn số 9617/BTC-TCDN ngày 11/9/2023 báo cáo Thủ tướng Chính phủ dự kiến nguồn thu từ bán vốn nhà nước nộp về NSNN giai đoạn 2021 – 2025 như sau: Tổng giá trị dự kiến nộp về Ngân sách trung ương là 9.029 tỷ đồng (trong đó cổ phần hóa là 1.976 tỷ đồng, thoái vốn là 7.053 tỷ đồng).

Tổng giá trị dự kiến nộp về Ngân sách địa phương: 7.455 tỷ đồng (trong đó cổ phần hóa là 2.547 tỷ đồng, thoái vốn là 4.907 tỷ đồng).

Tổng giá trị các doanh nghiệp đã cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn trước năm 2023 chưa nộp về Ngân sách nhà nước theo quy định là 494 tỷ đồng (trong đó cổ phần hóa là 14 tỷ đồng, thoái vốn là 480 tỷ đồng).

Tổng giá trị dự kiến thu từ cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2023 - 2025 là 16.484 đồng. Nếu tính cả số tiền đã thu từ cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2021 – 2022 đang giữ tại địa phương, chưa nộp tiền thu về NSNN là 16.979 tỷ đồng.

Như vậy, Tổng giá trị dự kiến thu từ bán vốn nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 là 21.827 tỷ đồng (bao gồm dự kiến thu từ bán vốn nhà nước giai đoạn 2023 – 2025 là 16.979 tỷ đồng và số thu từ bán vốn nhà nước năm 2021, 2022 là 4.848 tỷ đồng).

Xem chi tiết báo cáo tại đây.

PV
Bạn đang đọc bài viết Báo cáo cổ phần hóa, thoái vốn tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023 tại chuyên mục Tài liệu tham khảo của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Bộ Công Thương yêu cầu loạt 'ông lớn' báo cáo về cổ phần hóa
Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), Tổng công ty Thép Việt Nam (VnSteel), Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) và Công ty Cổ phần Fococev Việt Nam thực hiện các nội dung liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ được ban hành ngày 7/7.
8 tháng đầu năm 2023: Không phát sinh doanh nghiệp cổ phần hóa
Theo báo cáo của Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính, trong 8 tháng đầu năm 2023, không phát sinh doanh nghiệp cổ phần hóa. Tính đến tháng 8/2023, đã có 46 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.