Gần 17.000 tỷ đồng thu từ cổ phần hóa, thoái vốn chưa nộp về ngân sách

21/09/2023, 15:00

TCDN - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, giai đoạn 2021 – 2022 số tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đang giữ tại địa phương, chưa nộp về NSNN là 16.979 tỷ đồng.

thoai_von_nha_nuoc

Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật 69/2014/QH13) của Bộ Tài chính cho thấy, từ năm 2016 đến hết năm 2021 đã có 173 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.155 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 206.757 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2016-2021 cả nước đã thực hiện thoái 25.017 tỷ đồng vốn nhà nước và vốn của doanh nghiệp nhà nước tại các đơn vị, thu về 171.547 tỷ đồng (trong đó có khoản thoái 3.436 tỷ đồng, thu về 109.965 tỷ đồng tại Sabeco).

Bộ Tài chính cho biết, nguồn tiền thu từ cổ phần hóa và thoái vốn đã được tập trung về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp, sau đó được chuyển nộp vào ngân sách nhà nước để phục vụ đầu tư trung và dài hạn theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội.

Từ năm 2016 đến năm 2021, đã chuyển 235.387 tỷ đồng từ Quỹ vào NSNN (đạt 93,75% Nghị quyết Quốc hội giao). Các nguồn thu trên chưa bao gồm của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội được để lại theo Nghị quyết của Quốc hội.

Về tình hình thu ngân sách từ hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Tài chính cho hay, dự kiến nguồn thu từ bán vốn nhà nước nộp về NSNN giai đoạn 2021 – 2025 như sau: Tổng giá trị dự kiến nộp về Ngân sách trung ương là 9.029 tỷ đồng (trong đó cổ phần hóa là 1.976 tỷ đồng, thoái vốn là 7.053 tỷ đồng).

Tổng giá trị dự kiến nộp về Ngân sách địa phương: 7.455 tỷ đồng (trong đó cổ phần hóa là 2.547 tỷ đồng, thoái vốn là 4.907 tỷ đồng).

Tổng giá trị dự kiến thu từ cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2023 - 2025 là 16.484 đồng. Nếu tính cả số tiền đã thu từ cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2021 – 2022 đang giữ tại địa phương, chưa nộp tiền thu về NSNN là 16.979 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị dự kiến thu từ bán vốn nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 là 21.827 tỷ đồng, bao gồm dự kiến thu từ bán vốn nhà nước giai đoạn 2023 – 2025 là 16.979 tỷ đồng và số thu từ bán vốn nhà nước năm 2021, 2022 là 4.848 tỷ đồng.

Hoàng Hà
Bạn đang đọc bài viết Gần 17.000 tỷ đồng thu từ cổ phần hóa, thoái vốn chưa nộp về ngân sách tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Hơn 140 DNNN lỗ lũy kế gần 70.000 tỷ đồng
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến cuối năm 2022 có 64/676 doanh nghiệp (chiếm 9% tổng số DNNN) có lỗ phát sinh với tổng số lỗ phát sinh là 29.456 tỷ đồng; 144/676 doanh nghiệp (chiếm 21% tổng số DNNN) còn lỗ lũy kế với tổng số lỗ lũy kế là 69.892 tỷ đồng.
Không ghi nhận DNNN cổ phần hóa trong 6 tháng đầu năm
Theo báo cáo của Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2023, chưa ghi nhận DNNN cổ phần hóa. Các đơn vị tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa theo phê duyệt kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022.