Thoái vốn nhà nước tại 5 doanh nghiệp thu về hơn 179 tỷ đồng

25/05/2023, 14:33

TCDN - Theo báo cáo của Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính, luỹ kế 05 tháng đầu năm 2023, ghi nhận các tập đoàn, tổng công ty, DNNN thoái vốn tại 05 doanh nghiệp với giá trị là 43,9 tỷ đồng thu về 179,2 tỷ đồng.

thoai-von

Thông tin về tình hình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, năm 2022, ghi nhận bổ sung 01 doanh nghiệp cổ phần hóa là Công ty TNHH MTV Phà An Giang (đã chính thức chuyển thành công ty cổ phần năm 2021) với tổng giá trị doanh nghiệp là 309 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 278 tỷ đồng.

Trong 05 tháng đầu năm 2023, các đơn vị tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Về tình hình thoái vốn, năm 2022, ghi nhận thoái vốn nhà nước tại 01 doanh nghiệp với giá trị 195 tỷ đồng thu về 390 tỷ đồng; các Tập đoàn, Tổng công ty, DNNN thoái vốn tại 31 doanh nghiệp với giá trị là 688,7 tỷ đồng thu về 3.900,6 tỷ đồng.

Luỹ kế 05 tháng đầu năm 2023, ghi nhận các Tập đoàn, Tổng công ty, DNNN thoái vốn tại 05 doanh nghiệp với giá trị là 43,9 tỷ đồng thu về 179,2 tỷ đồng.

Thông tin thêm về kế hoạch thu từ bán vốn nhà nước giai đoạn 2021 – 2025, Cục Tài chính doanh nghiệp cho hay, giai đoạn 2021 – 2022, số tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp vào NSNN là 4.848 tỷ đồng (chiếm 8% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao – 60.000 tỷ đồng).

Triển khai yêu cầu tại công văn số 7775/VPCP-ĐMDN và công văn số 7864/VPCP-KTTH, để có căn cứ triển khai công tác rà soát, tính toán số thu từ bán vốn nhà nước giai đoạn 2021 – 2025, Bộ Tài chính đã có các công văn số 929/BTC-TCDN ngày 02/02/2023 và công văn số 2185/BTC-TCDN ngày 09/3/2023 (lần 2) gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, lập kế hoạch cụ thể triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp trực thuộc và dự kiến số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn thu được để nộp về NSNN giai đoạn 2023 - 2025, số tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đã thu được trong năm 2021, 2022 đang giữ tại địa phương.

Hà Quyên
Bạn đang đọc bài viết Thoái vốn nhà nước tại 5 doanh nghiệp thu về hơn 179 tỷ đồng tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Thoái vốn nhà nước thu về hơn 1.000 tỷ đồng trong tháng 10
Trong tháng 10 năm 2022, các tập đoàn, tổng công ty, DNNN thoái vốn tại doanh nghiệp với giá trị 60,3 tỷ đồng thu về 1.072 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, ghi nhận các tập đoàn, tổng công ty, DNNN thoái vốn tại doanh nghiệp với giá trị là 526,5 tỷ đồng, thu về 3.361,7 tỷ đồng.
Thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước: Vừa tăng quyền chủ động, vừa tạo sức ép cho doanh nghiệp
Giải pháp thúc đẩy quá trình CPH, thoái vốn trong giai đoạn tới là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao quyền chủ động hơn cho doanh nghiệp gắn với giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm soát quyền lực. Đồng thời, tạo động lực, sức ép để thúc đẩy DNNN chủ động sắp xếp, giữ vai trò chủ đạo dẫn dắt các doanh nghiệp.