8 tháng đầu năm 2023: Không phát sinh doanh nghiệp cổ phần hóa

28/08/2023, 13:52

TCDN - Theo báo cáo của Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính, trong 8 tháng đầu năm 2023, không phát sinh doanh nghiệp cổ phần hóa. Tính đến tháng 8/2023, đã có 46 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

ipo-la-gi-1-1-1591174912026741994181

Báo cáo về kết quả cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước tháng 8 và 8 tháng năm 2023 của Cục Tài chính doanh nghiệp cho thấy, tính đến tháng 8/2023, đã có 46 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp, gồm 7 doanh nghiệp thuộc Trung ương là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam Nam thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tập đoàn Bảo Việt, Công ty Mua bán nợ Việt Nam thuộc Bộ Tài chính, Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA), Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị (HUD) thuộc Bộ Xây dựng và 39 doanh nghiệp thuộc các địa phương.

Các đơn vị còn lại đang triển khai xây dựng đề án cơ cấu lại doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm 2023, không phát sinh doanh nghiệp cổ phần hóa.

Về tình hình thoái vốn, Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, trong tháng 8 cũng không phát sinh doanh nghiệp thoái vốn.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, thoái vốn nhà nước tại 4 doanh nghiệp với giá trị 8,8 tỷ đồng, thu về 19 tỷ đồng; các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đã thoái vốn tại 7 doanh nghiệp với giá trị là 53,5 tỷ đồng thu về 206,3 tỷ đồng.

Thông tin về nguồn thu từ bán vốn nhà nước, Cục Tài chính doanh nghiệp cho hay, trên cơ sở tổng hợp số liệu của các bộ, địa phương, Bộ Tài chính dự kiến tổng giá trị thu từ cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2023-2025 là 16.484 đồng. Nếu tính cả số tiền đã thu từ cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2021-2022 đang giữ tại địa phương, chưa nộp tiền thu về NSNN là 16.979 tỷ đồng.

Như vậy, cộng với số thu từ bán vốn nhà nước năm 2021, 2022 là 4.848 tỷ đồng thì tổng giá trị dự kiến thu từ bán vốn nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 21.827 tỷ đồng.

Thu Hằng
Bạn đang đọc bài viết 8 tháng đầu năm 2023: Không phát sinh doanh nghiệp cổ phần hóa tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan