Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 8 tháng năm 2020

Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 8 tháng năm 2020

10/09/2020, 08:34
Tính đến ngày 20/8/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài đạt 19,54 tỷ USD, bằng 86,3% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 11,35 tỷ USD, bằng 94,9% so với cùng kỳ năm 2019.
Báo cáo hội nghị trực tuyến về sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020

Báo cáo hội nghị trực tuyến về sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020

29/06/2020, 10:11
Vừa qua, Bộ Tài chính công bố Báo cáo Hội nghị trực tuyến về sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020. Tính đến hết ngày 24/6/2020, số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 nguồn nước ngoài của các Bộ, ngành, địa phương là 7.427 tỷ đồng...
Sổ tay thuế Việt Nam 2020

Sổ tay thuế Việt Nam 2020

18/04/2020, 20:20
Sổ tay thuế Việt Nam 2020 cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 31/12/2019.
Phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững

Phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững

26/08/2019, 09:33
Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, bên cạnh khu vực kinh tế trong nước, nền kinh tế Việt Nam có FDI đã hình thành và phát triển. 30 năm thu hút FDI ở Việt Nam khẳng định khu vực FDI là một khu vực kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế - xã hội.
1 2 3 4 5