Báo cáo tóm tắt kinh tế Việt Nam năm 2020 và xu hướng phục hồi trong trung hạn 2021-2025

01/03/2021, 15:47

TCDN - Theo Báo cáo tóm tắt kinh tế Việt Nam năm 2020 và xu hướng phục hồi trong trung hạn 2021-2025, kinh tế Việt Nam 2020 chịu cú sốc mạnh từ hai phía cung và cầu.

Kinh tế Việt Nam 2020 chịu cú sốc mạnh từ hai phía cung và cầu. Tăng trưởng GDP năm 2020 giảm còn 2,91% so với con số 6,5-7% được dự báo trước COVID-19. Nhiều ngành bị tác động tiêu cực và nông nghiệp trở thành cứu cánh. Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, tốc độ tăng trưởng giảm sâu còn 2,34%...

Xem toàn văn báo cáo tóm tắt kinh tế Việt Nam năm 2020 và xu hướng phục hồi trong trung hạn 2021-2025 tại đây.

Bạn đang đọc bài viết Báo cáo tóm tắt kinh tế Việt Nam năm 2020 và xu hướng phục hồi trong trung hạn 2021-2025 tại chuyên mục Tài liệu tham khảo của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn của MPI

Đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn của MPI

Tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 26/02/2020, Bộ KH&ĐT được giao xây dựng đề án “Phát triển DNNN quy mô lớn, đặc biệt là tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu nhằm phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng trong thời kỳ mới”.
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp