Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an đấu tranh tội phạm chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp

Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an đấu tranh tội phạm chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp

14/04/2022, 09:57
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 3/2022. Trong đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến tín dụng đen, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.
Báo cáo tài chính năm 2020 của doanh nghiệp FDI

Báo cáo tài chính năm 2020 của doanh nghiệp FDI

07/04/2022, 15:19
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển đầu tư, chuyển giao công nghệ và quản trị tốt ở Việt Nam. Đóng góp đối với NSNN của khối này năm 2020 là 206.088 tỷ đồng (giảm 2,88% so với năm 2019).
Báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2021

Báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2021

03/04/2022, 20:23
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh nhằm ghi lại bức tranh pháp luật kinh doanh của Việt Nam trong năm 2021.
Tài liệu Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với DNNN

Tài liệu Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với DNNN

25/03/2022, 09:27
Lũy kế giai đoạn 2016 - 2020, đã có 180 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 489.690 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 233.792 tỷ đồng.
Những điểm mới về quyết toán thuế TNDN năm 2021

Những điểm mới về quyết toán thuế TNDN năm 2021

22/03/2022, 09:17
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức thực hiện tốt việc kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của kỳ tính thuế TNDN năm 2021,ngành thuế lưu ý tới người nộp thuế một số nội dung cụ thể liên quan đến xác định giao dịch liên kết, khấu trừ các chi phí liên quan đến cách ly y tế, xét nghiệm Covid-19.
Tài liệu Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2022

Tài liệu Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2022

21/03/2022, 14:01
Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Tài chính quốc tế đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2022.
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên

08/03/2022, 07:49
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) là một cơ chế đối thoại liên tục và chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, nhằm cải thiện các điều kiện kinh doanh cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân, thuận lợi hóa môi trường đầu tư...
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

27/01/2022, 19:20
Chính phủ đã trình Quốc hội Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các chính sách tài khóa, tiền tệ cụ thể để tận dụng mọi cơ hội thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và duy trì động lực tăng trưởng trong dài hạn, khai thác các động lực tăng trưởng mới.
Báo cáo Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025

Báo cáo Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025

07/12/2021, 20:13
Theo báo cáo kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã đưa ra 7 thách thức trong đó có mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt yêu cầu, chưa thu hẹp được khoảng cách phát triển và bắt kịp các nước trong khu vực...
Tổng Bí thư: Cán bộ nội chính phải trọng liêm sỉ, công tâm và khách quan

Tổng Bí thư: Cán bộ nội chính phải trọng liêm sỉ, công tâm và khách quan

16/09/2021, 10:58
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cán bộ nội chính bản thân phải liêm, phải sạch, biết gương mẫu giữ mình, trọng liêm sỉ, không chịu bất kỳ sức ép không trong sáng nào, bất kỳ sự cám dỗ, mua chuộc nào; thực sự công tâm, khách quan "phụng công thủ pháp", chí công vô tư...
1 2 3 4 5