Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Chính phủ trình Quốc hội

28/10/2022, 10:49

TCDN - Bộ Tài chính vừa biên soạn và phát hành “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Chính phủ trình Quốc hội”.

Báo cáo nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác tới Quý vị độc giả những thông tin chủ yếu liên quan đến đánh giá của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2022 và dự kiến dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 trình Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ tư xem xét, quyết định.

Bản báo cáo gồm 4 phần: Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022; Dự kiến dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025; Phụ lục số liệu liên quan.

“Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Chính phủ trình Quốc hội” hiện được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính nhằm lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đưa công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước ngày càng minh bạch, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới các mục tiêu phục vụ xã hội, cộng đồng một cách tốt nhất.

Chi tiết Báo cáo xem tại đây.

PV
Bạn đang đọc bài viết Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Chính phủ trình Quốc hội tại chuyên mục Tài liệu tham khảo của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Thu ngân sách nhà nước năm 2022 ước tăng 14,3%
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, đánh giá cả năm thu ngân sách ước tăng 14,3% so với dự toán. Tỷ lệ huy động ngân sách nhà nước đạt 17,2% GDP, từ thuế, phí đạt 13,9% GDP, trong đó thu nội địa đạt 9,8%, thu dầu thô vượt 141%, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt 23,6%.