Bàn về mức khống chế chi phí lãi vay tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Bàn về mức khống chế chi phí lãi vay tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP

17/07/2019, 14:47
Mức khống chế chi phí lãi vay theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị đinh 20/2017/NĐ-CP nhằm quản lý, chống thất thu thuế TNDN với các doanh nghiệp có quan hệ liên kết. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam không có hoạt động giao dịch xuyên biên giới đang là rào cản lớn.