Có còn cần trần lãi suất?

Có còn cần trần lãi suất?

19/07/2020, 07:43
Kể từ lần điều chỉnh đầu tiên của trần lãi suất tiền gửi vào giữa tháng 11/2019, sau 5 năm giữ nguyên ở mức 5.5%, mặt bằng lãi suất huy động vốn đã lùi một bước dài về mức thấp nhất trong 20 năm trở lại đây. Với diễn biến vừa qua, liệu quy định trần lãi suất có thật sư cần duy trì?
1 2 3 4 5
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp