Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại ở tỉnh Hải Dương

17/09/2019, 09:33

TCDN - Nông nghiệp Việt Nam còn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực, tạo việc làm và thu nhập cho khoảng 65% dân cư, là nhân tố quyết định xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế và ổn định chính trị - xã hội của đất nước.

Đọc toàn bộ Luận án Tiến sĩ kinh tế Vũ Thanh Nguyên tại đây 

Bạn đang đọc bài viết Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại ở tỉnh Hải Dương tại chuyên mục Luận văn - Luận án của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan