Bao giờ siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của Trung Nam hoàn thành?

2023-02-16 14:25:00

Ba lần bị tạm dừng trong tám năm, dự án chống ngập của Trung Nam có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) với số vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, đến nay vẫn còn dang dở, chưa có dấu hiệu thi công trở lại.

Thanh Tùng - Võ Tình