Bộ trưởng Bộ KHĐT nói về hành vi thông thầu và gian lận

2022-11-07 16:14:00

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói về thực trạng đấu thầu và những tiêu cực phát sinh trong quá trình đấu thầu.