Bộ trưởng BTC Hồ Đức Phớc trả lời về thuế bất động sản, đấu giá đất

13 2022-03-23 08:46:00

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn về thuế BĐS và đấu giá đất tại phiên chất vấn ngày 16/03/2022.