Bộ trưởng Công Thương nói về những cuộc livestream bán hàng trăm tỉ, giá rẻ đến mức "hoang mang"

2024-06-07 16:27:00

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương, đại biểu thắc mắc thực hư thông tin về doanh thu trăm tỉ của những cuộc livestream bán hàng cá nhân. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thừa nhận quản lý việc livestream là khó, pháp luật cần sửa đổi cho phù hợp.

PV/Nguồn: VTV NOW