Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chính sách tài khóa đã và đang là trụ cột của nền kinh tế

44 2022-10-28 20:56:00

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, năm 2022, nước ta có một năm điều hành quản lý kinh tế - xã hội thành công.