Bộ trưởng Hồ Đức Phớc giải trình về bịt lỗ hổng quản lý giá thiết bị y tế

13 2021-11-10 16:03:00

Liên quan tới loạn giá kit xét nghiệm, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định đã dự báo được tình hình này và có giải pháp chỉ đạo Tổng cục Thuế và ngành Hải quan, không để đơn vị lợi dụng viện trợ, tài trợ để nâng giá vào sản xuất.