Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: “Số liệu thu ngân sách chính xác từng giờ”

2024-06-07 16:23:00

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, với ứng dụng hiện nay, Bộ Tài chính có thể cập nhật số liệu thu ngân sách từng giờ, nhưng dự toán ngân sách có chênh lệch do thời điểm dự toán đang dịch bệnh nặng nề, cuối năm kinh tế tăng trưởng, nên thu ngân sách tăng.

PV/Nguồn: Truyền hình Quốc hội