Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh về người đầu cơ đất

11 2022-03-29 08:40:00

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh về người đầu cơ đất trong phiên chất vấn 16/03/2022.