Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức

2024-05-22 09:59:00

Sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, ông Tô Lâm tuyên thệ: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp.

PV/Nguồn VTV1