Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021

27 2021-05-23 16:31:00

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn chỉ cần gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế (khi phát hiện có sai sót) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn.

T. Phương