Đại biểu Quốc hội nói về chiêu trò lách luật phổ biến trong đấu thầu

2022-11-08 19:30:00

Đại biểu Quốc hội trao đổi về những chiêu trò lách luật phổ biến trong đấu thầu.