Đại biểu Quốc hội nói về đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà thầu

2022-11-16 08:46:00

Nhìn nhận của Đại biểu Quốc hội về năng lực và kinh nghiệm của các nhà thầu Việt Nam.