Diễn đàn Tái cơ cấu DNNN

70 2019-08-09 11:21:00

Diễn đàn Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) do Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp phối hợp với Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) và Ngân hàng BIDV diễn ra tại Hà Nội.

HTV