Doanh nghiệp địa ốc đứng trước áp lực hơn chục nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong đầu năm 2023

2023-02-02 15:08:00

Trong tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp địa ốc đang đứng trước nhiều thách thức, áp lực với 10.500 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn phải thanh toán.

Võ Tình