Hội thảo về chính sách Thuế tiêu thụ đặc biệt

90 2022-08-09 19:55:00

Hội thảo do Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng 9/8 tại Hà Nội.