Hội thảo Xu hướng thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 2022 thành công tốt đẹp

189 2022-08-05 20:09:00

Hội thảo do Tạp chí Tài chính doanh nghiệp phối hợp với Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Luxe Homes tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngày 05/8/2022